Sobota 25. máj 2024

Milosrdný brat William Gagnon

Vedeli ste, že rehoľa milosrdných bratov má od decembra 2015 nového „ctihodného“ brata, misionára, ktorý zomrel počas služby vo vojne vo Vietname?

Svätý Richard Pampuri

Milosrdný brat a lekár

Pamätný deň: 1. máj

Erminio Filip Pampuri sa narodil 2. augusta 1897 v Trivolzio; (Taliansko) ako desiaty z jedenástich...

Svätý Ján Grande

(1546-1600)

Milosrdný brat

Pamätný deň: 3. jún

Bl. Benedikt Menni - horlivý v službe Pánovi i blížnym

Rehoľník, Milosrdný brat (1841 - 1914)
Rodina Luigiho a Lujzy Menniových v Miláne mala celkove pätnásť detí. Piaty z nich ...

71 mučeníkov

Španielskí mučeníci z Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia) 

Pamätný deň: 30. júl

Občianska vojna v Španielsku od roku 1936...

Blahoslavený José Olallo Valdés

Rehoľník, Milosrdný brat
(12.2. 1820 – 7.3. 1889) 
J.O. Valdés je iba druhým beatifikovaným Kubáncom, ale zároveň prvým, ktorého...

Blahoslavený Eustachius Kugler

Rehoľník, Milosrdný brat
(1867 – 1946) 
V nemeckom Regensbergu bol 4. októbra v r. 2009 vyhlásený za blahoslaveného rehoľník...

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/