Štvrtok 21. marec 2019

Pozvánka do Tatier: pobyt s milosrdnými bratmi!

Aj v tomto roku chcú milosrdní bratia pokračovať v tradícii stretnutí so záujemcami, ktorí hľadajú svoju životnú cestu...

Milosrdní bratia pozývajú do nádherného Kuksu!

Unikátny barokový  areál v Kukse (dedinka v okrese Trutnov), prezývaný aj baroková perla Podkrkonošia...

Milosrdní bratia pozývajú na pravidelnú pobožnosť krížovej cesty

Rehoľa milosrdných bratov každoročne prežíva pôstne obdobie aj cez modlitbu krížovej cesty so svojimi spolupracovníkmi z Univerzitnej ...

Opäť oslávime sviatok sv. Jána z Boha – patróna rehole milosrdných bratov

Milosrdní bratia pozývajú na svätú omšu dňa 7. marca 2019 o 11. 00 hodine – uskutoční sa v Domove sv. Jána z Boha na Hattalovej ulici č. 6...

Zo slávnosti Dňa chorých s biskupom Mons. J. Haľkom u milosrdných bratov

„Uvedomujem si, že ten najhlbší, najľudskejší dotyk sa odohráva práve v nemocniciach, lebo tam prichádza ubolený, trpiaci...

Ďalšia výdatná pomoc z dobročinnej zbierky pre Domov sv. Jána z Boha

Aj v tomto roku sa opäť konala  dobročinná„Tesco zbierka“, v rámci ktorej mohli dobrodinci v Bratislave podporiť  Domov sv. Jána z Boha...

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/