Sunday 5. February 2023

Milosrdný brat William Gagnon

Milosrdný brat William Gagnon a jeho hrdinská služba vo Vietname

 

Vedeli ste, že rehoľa milosrdných bratov má od decembra 2015 nového „ctihodného“ brata, misionára, ktorý zomrel počas služby vo vojne vo Vietname? William Gagnon  obetoval život v službe chorým, chudobným a prenasledovaným. Svätý Otec František na stretnutí s kardinálom Amatom z Kongregácie pre kauzy svätých, potvrdil výsledky overovania hrdinských cností Williama Gagnona. Je to zároveň prvý krok k prípadnému blahorečeniu  rehoľníka, ktorý zomrel v povesti svätosti.

William Gagnon na dobovej fotografii
William Gagnon -druhý sprava -zachytený počas života
 

Milosrdný brat William sa narodil v americkom Denveri 16. mája 1905 francúzsko-kanadským rodičom a žil v Kanade. Od mladosti ho priťahovala služba ľuďom a starostlivosť o nich. A tak sa v r.1932 stal členom rehole milosrdných bratov.  V tejto službe vystriedal viacero povolaní, ale najviac túžil stať sa misionárom. To sa mu splnilo, keď  so spolubratmi odcestoval do misie v Bui-Chu v severnom Vietname. Stalo sa tak v r.1952. Počas nasledujúcich sedemnástich rokov sa snažil rozšíriť dielo a charizmu milosrdných bratov – nasledovníkov svätého Jána z Boha v tejto oblasti a pomáhal najmä utečencom.  Denne žil úctu k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovu a odovzdával sa pod ochranu Panny Márie. Zomiera vyčerpaný 28. februára v r. 1972 vo Vietname, v Saigone. V tomto roku si teda pripomíname 45 rokov od jeho úmrtia.

 

Modlitba príhovoru

Rehoľa milosrdných bratov netají radosť z oficiálneho uznania jeho hrdinských cností Cirkvou  a zostavila aj nasledovnú modlitbu príhovoru k nemu:

 „ Pane Ježišu Kriste, tvoje milosrdenstvo inšpirovalo služobníka Williama Gagnona v živote hospitality voči chorým, utečencom a chudobným. Prosíme ťa, buď s nami, aby sme aj my vždy slúžili trpiacim ľuďom s takou láskou, ako to robil tento nasledovník svätého Jána z Boha. Pane, vyslyš moju prosbu, ktorú ti predkladám (osobná prosba) na príhovor tvojho služobníka Williama Gagnona k tvojej cti a chvále a radosti a viery tvojej Cirkvi. (Otčenáš, Zdravas, Sláva Otcu)“

 

Andrea Eliášová, foto: archív

 

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/