Nedeľa 23. jún 2024

Duch Boží a „duch sveta“

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

Nedostali ste ducha sveta, ale Ducha Božieho - na službu. Takto rozpráva sv. Pavol Korinťanom a takto prehovára aj k nám. Duch  sveta je ten, ktorý nás rozptyľuje. Ponúka nám rozptýlenie nemyslieť na podstatné veci, zabávať sa zo zvedavosti, robiť pre seba dobro a dobre a pritom zabúdať na svoje povinnosti. Takto naladený nečinnosťou, zábavou a rozptýlením prestane  byť človek bdelý a začína sa správať už nie ako Boží syn, dieťa nebeského Otca, ale ako osoba, ktorá chce byť ako Boh, chce všetko poznať.

Nebojme sa zhlboka dýchať  a slúžiť Bohu

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

List sv. Pavla Galaťanom, ktorý sme čítali,  je napomínajúci. Apoštol sv. Pavol  vidí Galaťanov, ako sa vracajú späť k pôvodnému mysleniu. Oni sami boli z kresťanského pohľadu pohanskí , verili mnohým bôžikom. Znovu a znovu ich sv. Pavol upozorňuje...

Cesta k pravej láske a pokoju

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

Pozrime sa dnes na čítanie, ktoré sme počuli, z pohľadu človeka, ktorý si hľadá miesto vo svete. V Evanjeliu sme počuli trikrát „beda“  farizejom, ale patrí to nielen im. Všetkým, ktorí prinášajú prázdne obety, extrémne si zasadnú na prvé miesta a trvajú na prehnanej úcte...

SONY DSC

O vnútornej modlitbe a hlase srdca

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

Dnes nám Cirkev predkladá uvedomiť si krásu vnútornej modlitby.

Torzo sochy sv. Jána z Boha

O stretnutí sily a slabosti

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

Dnes, ako sme počuli, nás Evanjelium poúča o stretnutí  sily a slabosti.  Silný sudca má moc a slabá vdova potrebuje pomoc. Platilo to vždy a platí to až dodnes .Tento vzťah platí aj medzi  Božou mocou a nami, len musíme pokorne uznať svoju slabosť a nedokonalosť a fakt, že všetko, čo máme, je z Božej moci. Každý z nás má svojich  nepriateľov, Amaleka, a príde na miesto, ktoré sa volá Rafidim - kde sa stretne  slabosť so silou.

Byť pokorný znamená vždy zaujať posledné miesto?

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

Bratia a sestry v Kristovi!

Dnes sa zamyslime nad tým, ako sa treba správať a aký máme postoj, vzťah k pokore a pýche.

V prvom liturgickom čítaní sme boli poučení o tom, že je lepšie zaujať pokojný spôsob správania a práce. Konať, plniť si povinnosti v tichosti. To znamená, že je lepšie vykonať, ako sa búriť proti nespravodlivosti tohto sveta.

Zostať verný pravde – aj napriek verejnej mienke

(kazateľ: Brat Richard Jombík OH)

 

Bratia a sestry v Kristovi!

Svätého Jána Krstiteľa netreba predstavovať, všetci vieme, kým bol. Predchodca Pána, posledný prorok v Izraeli stál na „prechode“ medzi Starou a Novou zmluvou. Čo znamená stáť na prechode?

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/