Sunday 5. February 2023

Svätý Richard Pampuri

 

Pamätný deň: 1. máj

 

Erminio Filip Pampuri sa narodil 2. augusta 1897 v Trivolzio; (Taliansko) ako desiaty z jedenástich detí obchodníka s vínom Inocenta Pampuriho a jeho manželky Angely, rod. Campari. 25. marca 1900 matka zomrela na tuberkulózu. 3 ročné dieťa je zverené jej slobodným súrodencom Karlovi a Márii Campari v Turíne. V roku 1909 navštevuje gymnázium a lýceum v Pavii.

 

1915 začína štúdium medicíny na Univerzite v Pavii.

 

1917 Nasadenie na fronte v 86. sanitárnom oddieli talianskej armády; tažké ochorenie

 

1921 Promócia na Doktora medicíny s vyznamenaním;začiatok lekárskej činnosti ako vidiecky lekár v Morimondo

 

1923 Zoznámenie s P. Richardom Berettom, ktorý sa stal jeho duchovným vodcom a pripravuje mu cestu

 

1927 Vstup do rehole Milosrdných bratov;22. júna oblecený ako ostulant 21. október: oblecenie ako novic- reholným menom brat Richard

 

1928 24.október: Zloženie jednoduchých slubov; prebratie zubnej ambulancie nemocnice sv. Uršuly Milosrdných bratov v Brescii

 

1929 Tažký zápal plúc núti tohto lekára a reholníka svoju cinnost výrazne obmedzit

 

1930 Zhoršenie zdravotného stavu; 1. mája zomiera Fráter Richard Pampuri vo veku len 33 rokov

 

1949 Zahájenie cirkevného konania vo veci jeho svätorecenia

 

1951 Prevezenie telesných pozostatkov brata Richarda do farského kostola v Trivolziu

 

1981 4. október: blahorečenie

 

1989 1. november: svätorečenie

 

 

Modlitba:

 

Velký Bože,

 

Ty pozývaš do Tvojej blízkosti tých,

ktorí od seba neocakávajú nic, ale s nádejou ocakávajú všetko od Teba. 

Ty vypocuješ ponížených, 

Ty vyslyšíš trpezlivých;

Ty sa ukážeš cistým.

Dopraj mi prosím na príhovor Matky Božej Márie, sv. Richarda Pampuriho ako aj všetkých svätých, milost odovzdat sa celý do Tvojich dobrotivých otcovských rúk, aby som sa celkom prenechal tvojej milostivej vôli a aby som žil celkom z mojich najhlbších túžob a potrieb, jedine 

a výlucne v tej dôvere, že Tvoja milost sa spojí s mojou slabostou a dovedie ma hore. 

O to Ta prosím plný dôvery v duchu sily, 

lásky a osobnej zdržanlivosti.

 

Amen.

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/