Pondelok 29. máj 2023

Duchovná služba v našej Nemocnici milosrdných bratov

 

„Tak, ako je dôležitá starostlivosť o telo, rovnako je pre nás dôležitá starostlivosť o dušu. Duchovná služba ako symbol lásky k chorému je venovaná nielen veriacim pacientom a ich príbuzným, ale všetkým, ktorí potrebujú morálnu podporu, úprimný pohľad, poslucháča, ktorý vie načúvať a človeka, ktorý ide s nimi kúsok cesty. Tento prejav ľudskosti sú schopní a ochotní naši kňazi a spolupracovníci v duchovnej službe darovať každému, kto prichádza do našich zariadení.“

Joachim Mačejovský OH, provinciál

 

 

Potrebujete pre seba, svojich príbuzných, priateľov, kolegov zabezpečiť kňaza, sviatosti, poradiť sa v rozličných situáciách?

Ponúkame Vám:

  • Duchovný rozhovor
  • Sviatosti (Eucharistie, zmierenia a pomazania chorých)
  • Možnosť účasti na svätej omši pre mobilných, chodiacich pacientov v našom kostole
  • Možnosť sledovať modlitby a sv. omšu cez TV prijímač a počúvanie cez slúchadlo na lôžku na izbe (denne od 17. 30 hod.)

V rámci duchovnej služby sa s Vami radi stretnú:

rektor kostola, brat Richard OH – tel. 0903 903 249

páter Pius Majerovič, OP – tel. 0905 418 734, 0911 324 829

                                   

                                              

V službe chorým napĺňame odkaz nášho zakladateľa – sv. Jána z Boha:  

„Robte dobro a robte ho dobre.“

 

Návštevné hodiny pre pacientov a ich príbuzných:

Denne v čase 14.00 hod.-17.00 hod.

Počas návštev pacientov je možné  relaxovať  aj v  Rajskej záhrade nemocnice

 

Využite duchovnú službu našej nemocnice!

(Pozrite si aj našu fotogalériu, fotografie: archív rehole)

Po posviacke nových priestorov endoskopie a onkológie- júl 2016
Prior Richard OH pri posviacke nových priestorov
V nemocnici u nás obetavo slúžia pacientom aj rehoľné sestry-na snímke sestra Ľudovíta
Vchod do našej nemocnice
Aj nepočujúcim a sluchovo postihnutým pomáhame
Bývalý generálny predstavený rehole Donatus Forkan a jeho spolubrat Rudolf na návšteve pacientky v našej nemocnici
Časť interiéru našej nemocnice
Naša nemocničná Rajská záhrada slúži na relax i meditáciu

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/