Piatok 23. február 2024

Z dejín Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – Milosrdných bratov

 

Naše spoločenstvo bolo Cirkvou uznané ako bratská rehoľa pre službu chorým a na pomoc odkázaným. Vzniklo v druhej polovici 16. stor. v španielskej Granade ako pokračovanie charitatívnej činnosti sv. Jána z Boha, ktorý sa narodil v Montemor-o-Novo (Portugalsko) a zomrel v Granade 6. marca 1550.

 

Okolo sv. Jána z Boha sa zoskupilo niekoľko stúpencov, ktorí sa cítili byť priťahovaní jeho príkladným nasadením a svedectvom lásky k chudobným blížnym a ktorí ho podporovali v jeho milosrdnej činnosti, hlavne v nemocnici, ktorú založil v Granade. Medzi nimi vynikal Anton Martin, ktorého tento svätý  na svojej smrteľnej posteli poveril, aby ďalej pokračoval v jeho diele a aby ho viedol. V nasledujúcich rokoch sa k tejto skupine pridali ďalší spolubratia a založili viacero nemocníc, predovšetkým v Andalúzii.

 

sv. Jána z Boha

sv. Jána z Boha

 

Uznanie pápeža získal tento inštitút postupne: najprv obdržal Regulu sv. Augustína; v roku 1586 bol pápežom Sixtom V. uznaný ako rehoľa v pravom zmysle slova.

 

Pápež Klement VIII. bratov opäť začlenil pod jurisdikciu biskupov a dovolil im zložiť iba sľub hospitality. Niekoľko rokov po tom naše spoločenstvo vďaka pápežovi Pavlovi V. (v roku 1611 v Španielsku a v roku 1617 v Taliansku) opäť získalo postavenie rehole. Toto dvojité obnovenie viedlo k rozdeleniu rehole do dvoch samostatných kongregácií, ktoré sa cez dve a pol storočia vyvíjali paralelne, ktoré si však ostali vedomé toho, že tvoria jednu rodinu.

 

Ako dôsledok predovšetkým politických otrasov sprevádzaných nábožensky neprijateľnými zákonmi 19. storočia, španielska kongregácia utrpela ťažkú ranu a smrťou svojho posledného generálneho predstaveného p. Josefa Buena v roku 1850 zanikla. Znovuobnovenie rehole v Španielsku, o ktoré sa pričinil hlavne svätý Benedikt Menni, viedlo k zjednoteniu nášho spoločenstva. Odvtedy rehoľa pokračovala a pokračuje vo svojom apoštoláte medzi trpiacimi vo vedomí svojho Cirkvou prijatého dedičstva a s pohľadom na milosrdného Krista a jeho evanjelium.

 

Pre všetkých bratov rehole je veľkou vzpruhou, že Cirkev uznala svätosť našich spolubratov, Richarda Pampuriho, Jána Grande, Benedikta Menniho, mučeníkov Braulio Maria Corresa, Federica Rubia a ďalších druhov. Je to dôkazom toho, že nasledovanie Krista zasvätením sa Bohu a službe chorým a odkázaným   na pomoc podľa príkazu sv. Jána z Boha, je istou cestou na dosiahnutie  dokonalej lásky.

 

Spracované podľa generálnych štatútov rehole (2009)

Foto: archív rehole- jedno z vyobrazení zakladateľa rehole,  sv. Jána z Boha.

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/