Sunday 5. February 2023

Blahoslavený Eustachius Kugler

Rehoľník, Milosrdný brat
(1867 – 1946) 

V nemeckom Regensbergu bol 4. októbra v r. 2009 vyhlásený za blahoslaveného rehoľník Eustachius Kugler z rehole Milosrdných bratov. Procesu blahorečenia predsedal prefekt Kongregácie pre svätorečenie arcibiskup Angelo Amato.

 

Eustachius Kugler pochádzal z vidieckej, gazdovskej rodiny. V mladosti pracoval ako robotník, zámočník a pokrývač. Z jeho života je známe, že pri páde z lešenia si raz poškodil nohu a do konca života kríval. Keď mal 26 rokov, vstúpil k Milosrdným bratom a stal sa zároveň ošetrovateľom. Stále rástol nielen v tomto povolaní, ale najmä v duchovnom, ku ktorému ho povolal Boh. Stal sa predstaveným Bavorskej provincie Milosrdných bratov a túto funkciu vykonával 21 rokov - až do konca života. I ako predstavený však naďalej plnil službu ošetrovateľa chorých a bratov, jemu zverených, viedol k svätosti. Za provinciu, ktorú viedol, sa veľa modlil. Zomrel vo veku 79 rokov života. Pochovaný je v Regensburgu, v kostole a kláštore Milosrdných bratov.

Generálny postulátor pre proces kanonizácie z rehole Milosrdných bratov br. Félix Lizaso Berruete o ňom povedal: „ Spolu s mestskou radou zorganizoval v Nemecku prvý útulok, v ktorom milosrdní bratia poskytovali pomoc bezdomovcom. Neskôr založil najmodernejšiu nemocnicu v Regensburgu. V období fašizmu ho prenasledovalo Gestapo. Niekoľko hodín ho vypočúvali, pričom z neho chceli dostať informácie, ktoré by kompromitovali Cirkev. Vydával svedectvo pravde, ktorú Cirkev hlása, slúžil slabým a potrebným. Týmto sa staval na odpor Hitlerovi, ktorý nechal usmrtiť mnoho najmä psychicky chorých ľudí.“ Doplňme, že práve počas nacizmu Eustachius Kugler prežil najťažšie chvíle života, no zachránil pred deportáciami do koncentračných táborov mnoho telesne i mentálne postihnutých ľudí – najmä zo zariadenia v Reichenbachu, kde dnes žije približne tristo chovancov. Kedysi to bol benediktínsky kláštor, ktorý je dnes jedným z najmodernejších sociálnych zariadení Milosrdných bratov.

Milosrdní bratia a ich spolupracovníci tiež veria, že práve jeho modlitby a obety zachránili v čase kapitulácie Nemecka a bombardovania kostol a nemocnicu v Regensburgu. Počas ťažkých vojnových dní sa tu celé noci modlieval na kolenách a hoci všetky budovy navôkol ľahli popolom, kostol i nemocnica zostali stáť neporušené a prežilo aj jeho rehoľné spoločenstvo.

„Eustachius Kugler prináša aj tejto dobe stále aktuálne posolstvo: starajte sa o slabých“, povedal o ňom istý nemecký novinár, ktorého Kuglerov príklad inšpiroval k tomu, že sa vo svojej práci venuje sociálnym témam.

Mnohí jeho krajania sa zhodujú v tom, že príklad jeho života prináša celej spoločnosti len dobro. Zabudnuté nezostalo ani to, že práve on presadzoval, aby v nemeckých nemocniciach viseli v izbách pacientov kríže.

„Dnes už nie je normálne, keď sa človek obetuje za iných, ako to robil Eustachius, ľudia sú dnes veľmi pohodlní,“ pripomína obyvateľka Kuglerovej rodnej dedinky. A pani Sonia, ktorá sa stará o kaplnku v jeho rodnej dedinke, ktorá nesie jeho meno, dodáva toto svedectvo: „Môj syn mal ťažký úraz. Bol dlho v nemocnici. Modlila som sa k Eustachiovi Kuglerovi a syn sa naozaj uzdravil, odvtedy som ešte intenzívnejšie spojená s kaplnkou, o ktorú sa starám.“

Na stenách kaplnky sú vitráže zobrazujúce najdôležitejšie životné etapy tohto výnimočného Milosrdného brata. Nájdete ju v dedinke Neuhaus pri Nittenau. 

Blahoslavený Eustachius Kugler, ktorý si sa s láskou a horlivosťou staral o tých, ktorí ti boli zverení, oroduj za nás!

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/