Sunday 5. February 2023

Svätý Ján Grande

 

1546 Dňa 6. marca sa narodil Ján ako syn Krištofa Grande
a Izabely Romano v Carmone.

1559 Ján sa začína v Sevile učiť za obchodníka.

1564 Ján ide ako pustovník do pustovne Santa Olalla v Marchena
a nazýva sa Ján Peccador (Hriešnik)

1565 Ján sa vyberie do Jerez de la Frontera a stará sa o väzňov
v Královskom väzení a ošetruje chorých v mestských hospicoch.

1567 Preberá nemocnicu Letran - Hospital v Jereze.
Zhromaždujú sa okolo neho prví spoločníci.

1574 On a jeho spoločníci sa rozhodnú pre vstup do rehole
svätého Jána z Boha a idú do Granady.
- Ján a jeho spoločníci zložia v Granade reholné sľuby
a vrátia sa naspäť do Jerezu.
- Ján Grande rozvíja širokú sociálnu a charitatívnu činnosť: popri ošetrovaní chorých sa venuje starostlivosti o pútnikov a bezdomovcov, o stravovanie chudobných, o podporu schudobnených ľudí a starostlivosť o väzňov.
- Okrem toho je apoštolsky aktívny: s veľkým oduševnením robí katechézy pre detí, učí náboženstvo chorých, stáva sa poradcom mnohých osôb.

1593 Je poverený reformou zdravotníctva v Jereze. V priebehu týchto opatrení sa k jeho nemocnici pridružilo jedenásť dalších nemocníc.

1599 V Jereze zúri veľká morová epidémia. On a jeho spolubratia ošetrujú hrdinským spôsobom morom nakazených ľudí v meste.

1600 Ján Grande zomiera dňa 3. júna na následky morovej infekcie.

1853 13. november: pápež Pius IX. ho vyhlásil za blahoslaveného

1986 10. december: pápež Ján Pavol II. potvrdzuje svojou Bulou
blahoslaveného Jána Grande ako patróna novozriadenej diecézy Jerez

1996 2. jún: svätorečenie pápežom Jánom Pavlom II.

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/