Nedeľa 5. február 2023

AKTUALIZOVANÉ: Informácia o RDG pracovisku

z dôvodu neplánovaných viacerých  výpadkov kľúčových  pracovníkov rádiodiagnostiky sme počas dlhodobej práceneschopnosti nútení okamžite pristúpiť k režimovým opatreniam...

POZOR! Činnosť MOM do odvolania pozastavená

Od piatka 18.11.2022 bude činnosť nášho Atg a PCR odberového miesta (MOM) do odvolania pozastavená.

 

Zákaz návštev na oddeleniach od 4.7.2022

Vážení pacienti, návštevníci. Pre vzrastajúce čísla novo nakazených infekciou COVID je od 4.7.2022 v našej nemocnici pre oddelenia vyhlásený ZÁKAZ NÁVŠTEV.

Informácia očkovacieho centra

Vážení pacienti, pre hladký priebeh očkovania, plánovanie počtu vakcín  a zamedzenie zbytočných stresov  pre vás aj pracovníkov očkovacieho centra  si vám dovoľujeme uviesť...

COVID 19 - užitočné informácie

Vážení pacienti, priebežne sú publikované a aktualizované informačné materiály o postupoch počas pandémie COVID 19.

Podnety pre našu nemocnicu z viedenskej konferencie Cirkev spája

Za účasti generálneho predstaveného Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov, pátra Jesúsa Etayo Arrondoa sa vo Viedni...

Rozhovor s novým riaditeľom našej nemocnice MUDr. Jurajom Longauerom

Štafetu vedenia našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave prevzal nový riaditeľ...

Ďalší sponzorský dar Ligy proti rakovine pre našich pacientov

Aj z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov Ligy proti rakovine pocítia pomoc naši pacienti z Univerzitnej nemocnice s poliklinikou...

Pripomenuli sme si zosnulých pacientov, dobrodincov i spolupracovníkov

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – milosrdní bratia si včera so svojimi spolupracovníkmi...

Noví záujemci o rehoľu milosrdných bratov v Tatrách

Podobne, ako každý rok, aj tento rok koncom augusta organizovali milosrdní bratia pre záujemcov o spiritualitu Hospitálskej...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/