Štvrtok 21. február 2019

POZOR, mimoriadne opatrenie!!!

Vážení  pacienti a príbuzní,

 

vzhľadom k rozšíreným respiračným  ochoreniam platí na oddelení  onkológie, oddelení AIM a JIS  PRÍSNY ZÁKAZ  NÁVŠTEV  až do odvolania. 

Výnimočný súhlas s návštevou môže udeliť iba primár oddelenia.

 

UNsP  Milosrdní Bratia

Za Ing. Alexandrom Marčákom

Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte, aby som vás  informoval  o smutnej udalosti:  dňa 4. 2. 2019 zomrel pán Ing. Alexander Marčák...

Výsledky voľby 69. generálnej kapituly rehole milosrdných bratov

Dňa 5. februára 2019 sa skončila v Ríme 69. generálna kapitula Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha...

Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

Svetový deň chorých

Svetový deň chorých (11. 2.) s Otcom arcibiskupom i relikviou novej blahoslavenej

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha...

Ďalšia výdatná pomoc z dobročinnej zbierky pre Domov sv. Jána z Boha

Aj v tomto roku sa opäť konala  dobročinná„Tesco zbierka“, v rámci ktorej mohli dobrodinci v Bratislave podporiť  Domov sv. Jána z Boha...

Milosrdní bratia spojili svet zdravia, bolesti a umenia

Letné benefičné koncerty otvorili Rajskú záhradu milosrdných bratov širšej verejnosti a priniesli  2750 eur na opravu organu 

Dar pre ORL ambulanciu

Otorinolaryngologická ambulancia (ORL) našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave dostala finančný dar v hodnote 1150 eur. Darcom je spoločnosť TM real...

Riaditeľ nemocnice JUDr. Michal Tinák o stretnutí v Ríme

Riaditeľ našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave JUDr. Michal Tinák, spolu s priorom bratislavskej...

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/