Pondelok 6. apríl 2020

Režim v nemocnici

Na základe  vyhlásenia vlády o výnimočnom stave a usmernenia hlavného hygienika bude zmenený režim v nemocnici  nasledovne :

POZOR, mimoriadne opatrenie!!!

Vážení  pacienti a príbuzní,

 

vzhľadom k rozšíreným respiračným  ochoreniam platí na všetkých oddeleniach  PRÍSNY ZÁKAZ  NÁVŠTEV  až do odvolania. 

Výnimočný súhlas s návštevou môže udeliť iba primár oddelenia.

 

UNsP  Milosrdní Bratia

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Výzvy z epidémie: homília brata Richarda OH z piatej pôstnej nedele

Nájdime si znovu čas a vráťme sa tam, kde sme prestali robiť dobro, neviditeľný vírus nás to chce naučiť: vyzval vo svojej nedeľnej homílii...

Informácie o výsledkoch počas núdzového stavu

Vážení pacienti, v čase mimoriadnych opatrní a vyhlásenom núdzovom stave,  prosím volajte kvôli výsledkom do jednotlivých ambulancii do 12:00 hod.

Ďakujeme

Pripomenuli sme si sviatok zakladateľa – aj v Rádiu Lumen

V Katolíckej cirkvi každoročne 8. marca slávime liturgickú spomienku zakladateľa Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha...

Riaditeľ a námestník nemocnice o aktuálnej situácii v Rádiu Lumen

V súvislosti so šírením koronavírusovej nákazy  platia osobitné opatrenia a zákaz návštev aj v našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou...

List brata Martina Maceka OH spolupracovníkom

Provinčný delegát Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha za Slovensko i Českú republiku a definítor rakúskej provincie, do ktorej patrí aj slovenská komunita milosrdných...

V našej nemocnici pribudlo oratórium – miesto pre modlitbu a stíšenie

Na treťom poschodí našej Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave...

Vážení pacienti, návštevníci

vzhľadom  k rizikám  infekčných  ochorení, ktoré sú prenosné  vzduchom  vás  žiadame, aby ste dôkladne zvážili, v akom zdravotnom stave  prichádzate do zdravotníckeho zariadenia.

Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100
Telefón: 02 57887-111

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111 - recepcia

 


  

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK 811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777 - Konvent

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/