Pondelok 29. máj 2023

Hodnoty, ktoré vyznávame

Piliere našej služby:

Viera v Trojjediného Boha, život modlitby, hospitalita  ako neohraničená, odborne kompetentná a kresťanskými hodnotami naplnená pohostinná láska k blížnemu.

 

Zameranie našej rehole:

Služba núdznym, opusteným, chorým, trpiacim, ľuďom na okraji spoločnosti v zmysle odkazu zakladateľa rehole – svätého Jána z Boha. V našej činnosti nás charakterizujú kvalita, rešpekt, zodpovednosť a spiritualita.

 

Rehoľné sľuby, ktoré skladáme:

Chudoby, čistoty, poslušnosti, hospitality.

 

Naše motto: Cez telo k duši

„Naša hospitálska rehoľa sa zrodila z evanjelia milosrdnej lásky, ako ho v celej plnosti žil svätý Ján z Boha. On skutočne pochopil, že najviditeľnejším znamením prechodu zo smrti do života je láska k bratom uskutočňovaná nielen slovami, ale skutkami a v pravde. Rehoľná rodina, ku ktorej patríme bola schválená na žiadosť spolubratov pápežom svätým Piom V. dňa 1. januára 1572 a v Cirkvi je známa pod menom Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha. Tento názov vyjadruje našu identitu, lebo zmysel našej existencie v Cirkvi je žiť a svedčiť o charizme hospitality podľa vzoru svätého Jána z Boha. Naša charizma v Cirkvi je darom Ducha Svätého, ktorý nás vedie k tomu, aby sme sa pripodobnili súcitnému a milosrdnému Kristovi z Evanjelia, ktorý chodil po tomto svete, robil všetkým dobre a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.“

                                                                       (citát z Konštitúcií rehole)

 

 

 

 

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/