Pondelok 28. november 2022

Sv. Ján z Boha (1495-1550)

pokrokové ošetrovanie chorých sv. Jánom z Boha

Svätý Ján z Boha

Žil vo veľmi rušnej dobe. Sociálnu krízu, zmeny súvisiace z objavením Ameriky (1492) a vojny v Európe prežívali ľudia jeho doby v horúčkovitom očakávaní. Spravodlivosť bezprávnemu davu v tom čase sľubovali len mnohí kazatelia cez Ježiša Krista.

 

Dobrodruh

1495

Joao Ciudad sa narodil pravdepodobne 8. marca v malom portugalskom meste Montemor-o-Novo, 100 kilometrov južne od Lisabonu. O jeho detstve nevieme nič. Jeho otec bol údajne obchodníkom s ovocím.

 

 

1523

Na jar sa Ján dal zverbovať do vojska cisára Karola V. Francúzi obsadili baskické mesto Fuenterrabia a Ján ho chce zmocnený chuťou po dobrodružstve brániť. Táto epizóda v živote svätca sa skončila neslávne. Pri obstarávaní potravín ho ukoristená francúzska kobyla zhodila, a len vzývaním Matky Božej sa mu podarilo dovliecť sa spät k svojej družine. V roztržitosti stratil ukoristené veci, ktoré mu boli zverené, a mal byť za to obesený. Bol však omilostený. Ján sa po tejto udalosti vrátil na Oropesu.

 

1532

Karol V. zhromažďoval vojsko proti Turkom. Ján sa nachádza opäť medzi vojakmi. Tentokrát pravdepodobne na rozkaz svojho pána, grófa z Oropesy, u ktorého slúžil. Tiahnúc cez Barcelonu, Janov, jazero Garda, Innsbruck a Linec dostáva sa Ján až pred brány Viedne. Ale Turci sa stiahli a Ján sa vracia spät do Španielska. V tom istom roku sa vracia do svojho rodného mestečka Montemor v Portugalsku. Nadarmo hľadá svojich rodičov. Jeho matka zomrela zo žiaľu niekoľko týždnov po jeho zmiznutí, otec vstúpil do františkánskeho kláštora v Lisabone. Spoznáva ho iba jeden príbuzný, ktorý si na neho hmlisto spomína. Ján sa nevrátil na Oropesu, ale vybral sa cez južné Portugalsko do Andalúzie, kde sa na nejakú dobu dal pri Seville najať ako pastier a pokúša sa o obchodovanie s dobytkom.

 

 

Dobrodinec

1535

Knihy, tovar Jána z BohaCisár Karol V. zbrojí na vojnové ťaženie v severnej Afrike, kde chce dobytím Tunisu znemožniť činnosť jednému pirátovi, ktorý sa spojil s Turkami. Možno že sa Ján chcel dat opät zverbovať, ale dostane sa len po mesto Ceuta. Cestou sa zoznamuje so šľachtickou rodinou so štyrmi dcérami, ktorí boli vyhnaní z portugalského kráľovského dvora. Ján sa zamestnáva pri stavbe pevnosti a živí túto rodinu zo svojho príjmu. 

 

1538 

Ján ide do Gibraltáru. Tam začína obchodovať s náboženskými knihami a obrazmi svätých, čoskoro k tomu pribudnú módne rytierske romány a cestopisy. Obchod pojazdného kníhkupca prekvitá. Na konci roku otvára v Granade pri Elvirinej bráne nové kníhkupectvo. 

 

 

Bohom povolaný

Calle verde (Zelená ulička) v Montemor-o-Novo s rodným domom Jána z Boha1539

20. januára Ján počuje na vŕšku oproti Alhambre slávneho kazateľa Jána z Avily. Je dotknutý jeho slovami, takže behá po uliciach ako šialený. Roztrhá všetky romány a rozdá náboženské knihy a všetko čo má. S plačom prosí Krista o odpustenie. Vysoko postavené osoby sa nad ním zľutovali a priviedli ho ku Jánovi z Avily, ktorý ho odkazuje na Ježišovo milosrdenstvo. Napriek tomu sa jeho duševný stav nezlepšuje, a Jána dopravia do Kráľovskej nemocnice v Granade. Tam zažije, s akými neľudskými metódami sa vtedy zaobchádzalo s duševne chorými. Zbičovanie, oblievanie studenou vodou a iné praktiky ich majú priviesť k rozumu. V máji Jána z nemocnice prepúšťajú. V lete Ján podnikne púť do Guadalupe do vtedajšieho slávneho pútnického miesta španielskeho sveta.

 

Potom sa ešte raz vyberie za Jánom z Avily, ktorý sa zdržiava v Baeza a ktorý ho na jeseň posiela späť do Granady. Pod bránou domu jednej spriatelenej konvertovanej maurskej rodiny začína opatrovať chorých. Privádza ich sem zo všetkých častí mesta. Ešte v jeseni zriadi svoju prvú nemocnicu na ulici Lucena, ktorá sa nachádza vo štvrti obchodníkov s rybami v blízkosti námestia Bibarrambla. Platenie nájomného zabezpečujú priaznivci, ktorí ho už na začiatku jeho činnosti podporovali. O stravovanie chudobných a chorých sa Ján musí starať sám. S košom na chrbte a dvoma hrncami na pleciach chodí po uliciach a volá "Robte dobro, bratia!" a zbiera zvyšky jedál, peniaze a šatstvo. O podporu neprosí zahanbene, ale nahlas volá, a svojím "Robte dobro, bratia!" mieni konanie dobra aj pre seba samého. Na vlastných pleciach vlečie chorých do svojej nemocnice.

 

 

Svätec

Jeho oduševnené, nezištné nasadenie pre najbiednejších v spoločnosti zapôsobilo na ľudí. V novembri, alebo decembri ho biskup Tuy, predseda Kráľovskej kancelárie v Granade, nazval pri ich prvom stretnutí "Ján z Boha", lebo podľa jeho názoru môže človek dokázať takéto dielo len, keď je k tomu povolaný Bohom. Odovzdal mu odev z hrubého bieleného plátna, ktorý má odteraz nosiť. Ján je horšie oblečený než žobráci, lebo rozdáva všetky šaty, ktoré dostane.

 

1546

Ján sa oddávna staral aj o spoločensky odvrhnutých ľudí. Pokúša sa vykúpiť prostitútky a vydať ich alebo nájst pre ne prácu. V prostredí pasákov nachádza svojich prvých pomocníkov, Antona Martina, pomstiteľa jeho zavraždeného príbuzného, a Pedra Velasca, vraha, ktorých sa mu podarí zmieriť. Jeho činnosť podporuje čoraz viac bohatých ľudí a šlachticov.

 

1547

Zakladá sa druhá nemocnica v bývalom kláštore karmelitánok na úbočí Gomeles pri hlavnej vstupnej bráne k Alhambre. Prízemie slúži ako ubytovňa pre pútnikov a bezdomovcov, na prvom poschodí sa nachádza 100 lôžok. Tu sa prijímajú aj deti, ktoré matky odložili. Ján cestuje po Andalúzii, aby našiel podporovateľov.

 

1548

Ján cestuje na kráľovský dvor vo Valladolide ku kráľovi Philippovi II., aby sa dostal k peňažným zdrojom.

 

1549

Keď 3. júla v Kráľovskej nemocnici vypukne požiar, Ján zachráni z plameňov najprv chorých, a potom vyhadzuje cez okná všetky použitelné veci. Ked mu plamene na vrchnom poschodí odrezali cestu späť, zachránil sa obdivuhodne cez strechu. Ako zázrakom si opálil len obočie.

 

1550

Keď sa v zime rieka Genil rozvodnila, vybral sa Ján ku jej brehom chytať v jej prúde drevo na kúrenie pre svoju nemocnicu. Uvidel tam topiaceho sa chlapca, ktorého strhol prúd vody, a pokúšal sa ho zachrániť. Ján v ľadovej vode veľmi prechladol, a jeho telo sa proti chorobe nevedelo brániť. Dôsledkom nezištného nasadenia pre chorých a chudobných zle živený a oslabený Ján tuší, že sa blíži jeho smrť. Vo svojej nemocnici dá všetko do poriadku, postará sa, aby boli všetky dlhy zaplatené, a napokon sa dá prehovoriť, aby prešiel do domu spriatelenej rodiny Pisa. Tam zomrie 8. marca, pol hodinu pred ranným zvonením. Nájdu ho kľačať s krížom v ruke. Jeho pohreb bol triumfálnym sprievodom, ktorý by bol hodný panovníka. Jána pochovali v rodinnej hrobke rodiny Pisa v kláštore Viktória.

 

1630

Ján z Boha bol pápežom Urbanom VIII. dňa 21. septembra vyhlásený za blahoslaveného.

 

1644

14 rokov po svojom blahorečení sú Jánove pozostatky prevezené do kostola nemocnice Milosrdných bratov v Granade.

 

1690

Ján z Boha je pápežom Alexandrom VIII. dňa 16. októbra vyhlásený za svätého.

 

1759

Jánovi sa dostane jeho posledné miesto odpočinku v barokovej bazilike San Juan de Dios v Granade (postavená 1734 - 1759).

 

1886

Ján z Boha je pápežom Levom XIII. dňa 27. mája vyhlásený za nebeského patróna nemocníc a chorých.

 

1930

Ján z Boha je pápežom Piom XI. dňa 28. augusta vyhlásený za nebeského patróna ošetrovateľov chorých a ich združení.

 

1940

Ján z Boha je pápežom Piom XII. vyhlásený za druhého patróna mesta Granada.

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/