Utorok 23. júl 2024

Ako sa stať Milosrdným bratom?

Pre všetkých záujemcov ponúkame možnosť „kláštora na krátku dobu.“ V tomto čase sa môžete oboznámiť s prácou a životom Milosrdných bratov.

 

Predpoklady

Spolubratom Milosrdných bratov sa môže stať každý slobodný muž, ktorý hľadá čistú radosť a bohaté vyplnenie života prácou v zdravotníckej alebo sociálnej oblasti a súčasne v službách Bohu.

 

Kandidatúra

Záujemca o rehoľný život žije a pracuje v komunite bratov v Bratislave. Spoznáva svoje poslanie slúžiť Bohu v Hospitálskej reholi, aby mohol ísť do postulantátu, ktorý je v Rakúsku.

 

Postulantát

Záujemca o rehoľný život žije a pracuje v komunite bratov v Bratislave. Spoznáva svoje poslanie slúžiť Bohu v Hospitálskej reholi, aby mohol ísť do postulantátu, ktorý je v Rakúsku.

 

Noviciát

Postulanti z  Bavorskej provincie  a Rakúskej provincie, do ktorej patrí aj Slovensko, Česká republika a Maďarsko, sa spoločne pripravujú na povolanie. Dvojročný noviciát sa začína obliečkou, pri ktorej postulant dostane rehoľné rúcho. Noviciát je časom skúšky. V tomto čase si musí každý uchádzač o rehoľu vyjasniť, či to s povolaním Milosrdného brata myslí vážne. Unáhlené rozhodnutie alebo útek zo všedného dňa nemajú byť motívom vstupu. Iba silné osobnosti sú súce pre úlohu rehoľníka v čase, v ktorom klesá počet povolaných. Počas noviciátu sú muži uvedení do svojho nového spôsobu života. V prvom roku je ťažiskom teoreticko- duchovná príprava, ktorou sú vedení k prehĺbeniu života vo viere a modlitbe. Do tohto obdobia spadá aj prvé pracovné nasadenie v nemocnici v Grazi – Eggenbergu. V druhom roku noviciátu bratia absolvujú prax v zariadeniach Rakúskej provincie, aby sa zoznámili s rôznymi formami apoštolátu (úlohy poslania). Dôraz sa kladie aj na športové aktivity, ale ani kultúrny život nie je ukrátený. V rámci vzdelávania sa konajú vzdelávacie týždne k určitým tematickým okruhom, jeden z nich sa koná v dome generálnej kúrie v Ríme. Novici trávia dovolenku v prvom roku spoločne, v druhom roku môžu stráviť dovolenku u svojich  blízkych. Na posledné dva mesiace noviciátu sa novici vrátia do Eggenbergu a pripravujú sa na zloženie sľubov.

 

Dočasné (jednoduché) sľuby

V rámci slávnosti novic sľubuje Bohu pred provinciálnym predstaveným a spolubratmi a spolupracovníkmi domu dobrovoľnú chudobu, čistotu, poslušnosť a hospitalitu. Týmto sa viaže na rehoľu predbežne na jeden rok, sľuby sa každý rok obnovujú 3-9 rokov.

 

Školastikát

Školastikát trávi jeden rok v Regensburgu, v Nemecku. Tam sa naučí zdravotnému, sociálnemu alebo inému povolaniu. Každý rok nanovo obnovujú rehoľné sľuby.

 

Večné sľuby

S večnými sľubmi, ktoré sú na konci školastikátu, sa rehoľník celoživotne viaže na rehoľu Milosrdných bratov. Stáva sa právoplatným členom rehoľnej rodiny  s právom zastávať ju v rôznych funkciách a poslaniach.

 

Podmienky prijatia do rehole

- láska a pripravenosť na službu blížnemu

- dobrý telesný a psychický zdravotný stav

- bezúhonnosť

- rímsko-katolícke vierovyznanie

- dovŕšenie 18. roku života

- odporúčanie miestneho kňaza

 

Rehoľné sviatky

 1. január – obrátenie sv. Jána z Boha, zakladateľa rehole (spomienka)
 2. február - Lurdská Panna Mária (spomienka)
 3. február – bl. José Olallo Valdés (spomienka)
 4. marec – sv. Ján z Boha (slávnosť)
 5. apríl – sv. Benedikt Menni (spomienka)
 6. máj – sv. Richard Pampuri (spomienka)
 7. máj- sv. Ján z Avily (spomienka)
 8. jún – sv. Ján Grande (spomienka)
 9. jún – bl. Eustachius Kugler (spomienka)
 10. august – sv. Augustín (sviatok)
 11. september – sv. Archanjeli Michal, Gabriel a Rafael (sviatok)
 12. október – sv. španielski mučeníci (spomienka)

Tretia sobota v novembri- Panna Mária, patrónka rehole (slávnosť)

 

 

Kontakt:

Milosrdní bratia

Nám. SNP 11

811 06 Bratislava

tel.: 0903 903 249 (prior rehole)

 

 

Viac informácií o činnosti a službe nás, Milosrdných bratov, nájdete aj v ďalších sekciách nášho webu.

 

Brat Barabáš v službe ľuďom bez domova - pri vybavovaní písomnej agendy
Bratia v Regensburgu
Momentka z konventu
Rehoľa má dnes vo svete vyše 1100 bratov
Úsmevná spomienka na návštevu Kainbachu v Rakúsku-na snímke brat Ján
Vzácna návšteva sekretára Pápežskej rady pre zdravotníctvo Mons. Jeana-Mariu Musivi Mupendawatuv bratislavskom kláštore, na snímke bratia Ján a Richard s hosťom z Vatikánu
Z podujatia pri príležitosti pastorácie povolaní - Ružomberok.
 

Fotografie: archív rehole

 

 

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/