Utorok 23. júl 2024

Kostol Milosrdných bratov - Bohoslužby

Kostol Navštívenia Panny Márie - Bratislava, Nám. SNP 

SVÄTÉ OMŠE: 

Cez pracovné dni:

08:00 svätá omša

17:45 vešpery

18:00 ruženec

18:30 svätá omša

 

Sobota:

08:00 svätá omša

 

Nedeľa:

09:30 v slovenskom jazyku

11:30 v talianskom jazyku

 

Iné Bohoslužby:

podľa oznamov rektora kostola. 

 

Sobáše a krsty: pretože tento kostol nie je farnosť a slúži pre duchovné potreby nemocnice a jej spolupracovníkov i pacientov, sobáše, krsty sa tu nekonajú  - obráťte sa prosím v takýchto prípadoch na vlastnú farnosť!

 

Prehliadky kostola žiaľ v súčasnosti tiež nevieme zabezpečiť.

 

Prijmite prosím tieto informácie s pochopením.

 

Kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý spravuje rehoľa Milosrdných bratov v centre Bratislavy
Kostol Navštívenia Panny Márie, ktorý spravuje rehoľa Milosrdných bratov v centre Bratislavy
Galéria
Interiér chrámu
Pohľad na chórus s historickým organom
Interiér chrámu
Galéria

 

Sviatky a sv. omše Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – milosrdných bratov

(schválené Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí)

11.2. – Lurdská Panna Mária (Svetový deň chorých) – spomienka

12.2. – Bl. José Olallo Valdés OH, rehoľník – spomienka

8.3. – Sv. Ján z Boha, zakladateľ rehole – slávnosť

24.4. – Sv. Benedikt Menni OH, kňaz, rehoľník – spomienka

1.5. – Sv. Richard Pampuri OH, rehoľník – spomienka

10.5. – Sv. Ján z Avily, duchovný pastier sv. Jána z Boha - spomienka

3.6. – Sv. Ján Grande OH, rehoľník – spomienka

10.6. – Bl. Eustachius Kugler, rehoľník – spomienka

2.7. – Titul kostola Navštívenia Panny Márie – slávnosť

10.8. – Posviacka kostola milosrdných bratov v Bratislave – slávnosť

28.8. Sv. Augustín, biskup, učiteľ Cirkvi – sviatok

29.9. Sv. Archanjel Rafael, nebeský patrón Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha – sviatok

Sv. Archanjel Michael, nebeský patrón Rakúskej provincie rehole – sviatok

Sv. Archanjel Gabriel – sviatok

25.10.  Bl. Braulio M. Corres a spoločníci – ľubovoľná spomienka

Tretia sobota v mesiaci novembri – Preblahoslavená Panna Mária – slávnosť

28.11. Prenesenie relikvií sv. Jána z Boha – ľubovoľná spomienka

 

Viac informácií o kostole a jeho histórii nájdete na našej web stránke v sekcii Naše kostoly.

Viac informácií o svätcoch rehole nájdete na našej web stránke v sekcii Svätci a osobnosti.

 

Pozrite si tiež liturgické oznamy v našom kostole.

 

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/