Nedeľa 23. jún 2024

Kontakt pre záujemcov o rehoľný život

Rehoľný život na skúšku v kláštore a v nemocnici, víkendové duchovné obnovy, ako aj prijímanie do spoločenstva Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha - Milosrdných bratov sprostredkúva:
 

  
brat Richard Jombík - prior
Námestie SNP 11
81106 Bratislava

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/