Utorok 23. júl 2024

Príď medzi nás

Vstupu do rehoľného spoločenstva predchádza predovšetkým Božie osobné volanie do zasväteného života.

 

Boh sa prihovára povolávanému v jeho každodennom živote prostredníctvom malých udalostí, ktoré môže pociťovať ako tajuplné, ale zároveň aj vnímateľné a hmatateľné znaky duchovného povolania.

 

Všetci sme Bohom chcení, jedineční a milovaní. S rešpektom k našej slobodnej vôli nás Boh opätovne pozýva, aby sme využívali svoje talenty a schopnosti a objavovali jeho zámery v našom živote.

 

Informácie o znakoch povolania, o Hospitálskej reholi a Milosrdných bratoch, o ich spiritualite a charizme, o vstupe do rehole, ako aj o možnostiach spolupráce vám sprostredkuje:

 

Fráter Ján Karlik OHFrater Jan Karlik OH

Barmherzige Brüder - Konvent

Johannes von Gott-Platz 1

1020 Wien

Tel.: 0043 664 96 76 320

beabrother@stjohn.at

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/