Friday 23. February 2024

71 mučeníkov

Španielskí mučeníci z Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha (Milosrdní bratia) 

 

Pamätný deň: 30. júl

 

Občianska vojna v Španielsku od roku 1936 do roku 1939 si vyžiadala celkove 1,2 miliónov ľudských životov. K tým, ktorí boli hrozným spôsobom zavraždení, patrí 98 Milosrdných bratov. Z toho sú 71 uznaní za mučeníkov. Skupina týchto mučeníkov je známa pod názvom "Braulio Maria Corres a Federico Rubio a ich spoločníci". Z týchto 71 bratov 64 pochádza zo Španielska a 7 z Kolumbie.

 

Už tradične nepolitická rehoľa Milosrdných bratov ešte zo začiatku odôvodnene dúfala, že nebude zatiahnutá do vnútroštátnych sporov. Avšak po čase sa nerobili už žiadne rozdiely. Bratia si boli nebezpečia vedomí, nemohli však chorých a postihnutých len tak opustiť. Extrémizmus ľudí, ktorí žijú spoločne v tejto krajine spôsobil, že sa mnohí nedobrovoľne nechali urobiť vzájomnými nepriatelmi. Obyvatelia sa takto dostali bez vlastného pričinenia do  bezvýchodiskovej situácie. Dostali sa medzi dve fronty, nedokázali sa už vyhnúť násiliu a stali sa jeho obeťami. 

 

Mučenícka smrť 71 blahoslavených španielskych Milosrdných bratov je znakom toho, že obetovanie ich vlastných životov v dôsledku slepého násilia nebolo zbytočné. Lebo "nikto nežije pre seba samého a nik neumiera pre seba samého." 

Ich mučeníctvo bolo svedectvom viery v neskoršie zmierenie a vyjadruje nádeje vo velkú Božiu spravodlivosť, a to aj tam, kde "už nie je v čo dúfať". Pri ich "pozdvihnutí na oltár česti", ako sa popisuje blahorečenie, sa všetkým obetiam nezmyselného násilia prisudzuje, 

že ich smrť skrýva v sebe zárodok neskoršieho zmierenia.

 

 

Motliba:

 

Všemohúci Bože, 

 

dal si blahorečeným mučeníkom 

Braulio Maria a Frederico 

so svojimi druhmi milosť, aby podali 

svedectvo viery a aby až do smrti urobili viditeľným spolutrpiaceho 

Krista medzi chudobnými a chorými. 

Vypočuj nás na ich príhovor a daj nám silu, aby sme vyznávali Tvoje meno 

a aby sme s láskou a oddanosťou pomáhali našim pomoc potrebujúcim bratom a sestrám. 

O to prosíme cez Ježiša Krista.

 

Amen.

 

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/