Nedeľa 23. jún 2024

Audio nahrávky kníh našich svätcov a náš spravodaj

Milosrdní bratia v spolupráci s katolíckym Rádiom Lumen pripravili audio nahrávky kníh týkajúcich sa významných svätcov rehole: zakladateľa rehole, sv. Jána z Boha a sv. Benedikta  Menniho, ktorý obnovil rehoľu v Španielsku a Portugalsku.

 

 

Ide o tieto tituly:

Walter Nigg: Svätec z nevhodného dreva – Ján z Boha

Knihu do zvukovej podoby pôsobivo načítal herec Jozef Šimonovič.
Táto knižka je netradičná už len tým, že ju napísal evanjelický ctiteľ svätých, ktorého oslovil príbeh a život sv. Jána z Boha. Walter Nigg nazýva zakladateľa Hospitálskej rehole Milosrdných bratov svätcom z nevhodného dreva, podľa neho mal všetky predpoklady nato, aby sa nestal svätým. Ale Božia milosť v jeho pohnutom a dobrodružnom živote spôsobila, že ho dnes uctievame ako svätého. „Lope de Vega sa právom pýtal: „Ján, ktorá kniha sa dá porovnať s tvojím životom?“ Básnik tým nastolil rozhodujúcu otázku. Naozaj sa nedá porovnať s nijakou z bežných kníh,“ píše Walter Nigg v úvode knižky. Sympatické na knižke W. Nigga je, že na strohom životopise sv. Jána z Boha nič neprikrášľuje, pripomína, že Ján ako 8-ročný utiekol z domu, lebo ho zviedla túžba po dobrodružstvách. „Ľudskú stránku života svätých neslobodno zatierať ľúbivými farbami,“ napísal autor. Sviežim štýlom ďalej „prevedie“ čitateľa rôznymi životnými etapami sv. Jána z Boha, aj pomocou fotografií v knihe máme možnosť oboznámiť sa s najdôležitejšími miestami spojenými s jeho životom. „V pravom slova zmysle prežil zarážajúce slová Sv. Písma: „Je hrozné upadnúť do rúk živého Boha.“ Walter Nigg vo svojej knihe vyslovuje aj cenné podnety na zamyslenie: „Namiesto toho, aby sa nám náboženská dráma Jána z Boha zdala mimoriadna, čudujeme sa skôr, že my, priemerní kresťania, dokážeme ostať takí tupí. Ľahostajnosť nás robí nevšímavými a my zotrvávame vo vlažnom kresťanstve...Konvenčný kresťan vôbec nestretne živého Boha. Nevydá zo seba ani najtichší výkrik hrôzy nad jeho existenciou. Možno naozaj veriť v Boha a žiť tak, akoby vôbec nebol?...Koho sa naozaj dotkne živý Boh a neholduje iba difúznej predstave o nejakej vyššej bytosti, môže celkom ľahko prísť o rozum.“ Z útlej knižky sa dozvedáme aj to, že sv. Ján si k chorým našiel cestu cez srdce. „Presne vedel, že duševne chorí ľudia potrebujú lásku, a to bolo v jeho nemocnici úplnou novinkou. Ján sa staral o telesne i duševné blaho chorých, starostlivosťou o telo pacientov sa dostal k ich duši.“ Autor uzatvára dielo aj týmito slovami: „Aby sa kresťanstvo prebudilo, potrebujeme svätých. Existujú svätci všetkých druhov, a dnes potrebujeme ešte jeden druh. Naša doba súrne potrebuje, aby sme ich znova radikálne nasledovali, svätých s novými znameniami, svätých, ktorí nám dôrazne hovoria: „Vo vašej ohrozenej dobe hľadáte uzdravenie, ale nájdete ho iba skrze posvätenie.“
Knihu vydalo vydavateľstvo Lúč Bratislava v r. 1996 , z nemčiny ju preložila Magdaléna Richterová.

 

Hugo Maria Korbel: Pečať kríža – Život sv. Benedikta Menniho

Knihu do zvukovej podoby interpretoval  Rastislav Sokol.
Ako milosrdný brat dokázal byť prítomný uprostred tvrdej reality a zloby sveta, ktorý ho obklopoval, prejavoval za každých okolností dobrotu Božieho milosrdenstva a vydával príkladné svedectvo o svojom zasvätení. Prežil mnoho zápasov, príkorí a preukázal hrdinskú silu pri prekonávaní zlomyseľného ohovárania. Slúžil s láskou, najmä duševne postihnutým a psychicky chorým. Za osobitných dejinných okolností založil aj charitatívnu a apoštolsky zameranú ženskú rehoľu Hospitálskych sestier najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktorá funguje dodnes a ktorá mala za úlohu pomáhať Milosrdným bratom v ich zdravotníckych zariadeniach. Dušu Benedikta Menniho vari najlepšie vystihuje šesť slov, ktoré vytýčil ako predbežné rehoľné pravidlo pre Kongregáciu spomínaných hospitálskych sestier, zahŕňajú jeho vlastný duchovný postoj a pomerne „tvrdú cestu k svätosti.“ Ide o slová: modliť sa, pracovať, znášať, trpieť, milovať a mlčať. „Jeho povýšením k uctievaniu na oltároch sa táto cesta uznáva ako skutočne kresťanská,“ píše sa v knihe o sv. Benediktovi Mennim. Obsahuje aj niekoľko dobových fotografií zo života tohto u nás stále málo známeho svätca z rehole Milosrdných bratov.
Kniha vyšla vo vydavateľstve Lúč Bratislava v r. 1999, z nemčiny preložila Erika Švagriková.

 

Nahrávky vznikli v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen.

Ak máte záujem, môžete si  nahrávky vypočuť a stiahnuť do svojho domáceho archívu. Dozviete sa tak viac o živote významných priekopníkov našej hospitálskej rehole.

Ján z Boha_Svatec z nevhodneho dreva od W. Nigga

01 - Svätec z nevhodného dreva formát: 256kbps MP3, veľkosť: 24,7 MB

02 - Svätec z nevhodného dreva formát: 256kbps MP3, veľkosť: 24,5 MB

03 - Svätec z nevhodného dreva formát: 256kbps MP3, veľkosť: 21,1 MB

04 - Svätec z nevhodného dreva formát: 256kbps MP3, veľkosť: 17,8 MB

 

Pečať kríža od H. M. Korbela

1 časť - Pečať kríža formát: 256kbps MP3, veľkosť: 25,4 MB

2 časť - Pečať kríža formát: 256kbps MP3, veľkosť: 24,8 MB

3 časť - Pečať kríža formát: 256kbps MP3, veľkosť: 24,9 MB

4 časť - Pečať kríža formát: 256kbps MP3, veľkosť: 20,2 MB

 

Vlastníctvo nahrávok- Rádio Lumen (copyright)

 

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/