Sunday 5. February 2023

Blahoslavený José Olallo Valdés

Rehoľník, Milosrdný brat
(12.2. 1820 – 7.3. 1889)

 

J.O. Valdés je iba druhým beatifikovaným Kubáncom, ale zároveň prvým, ktorého beatifikácia - teda proces blahorečenia - sa konala na území Kuby. Blahorečený bol 29.11. 2008.

 

Blahorečenia sa zúčastnili tisícky ľudí, slávnostná bohoslužba sa konala za účasti členov Kubánskej biskupskej konferencie, ale i prezidenta Raula Castra a ďalších popredných cirkevných i politických predstaviteľov a v priamom prenose ju vysielala kubánska štátna televízia. Dokonca i kubánske noviny Granma hlásiace sa ku komunistickej strane informovali o blahorečení Olalla Valdésa na titulných stranách. Kardinál José Savaria Martins pri tejto príležitosti zdôraznil, že v materialistickej kultúre, kde sa často zabúda na slabých a chudobných, je brat Olallo Valdés žiarivým príkladom ochoty pomoci. Arcibiskup Jan Garcia poďakoval štátnym úradom Kuby za spoluprácu pri príprave slávnosti. (pre zaujímavosť: na Kube majú Milosrdní bratia tri svoje komunity, dve v Havane, psychiatrickú kliniku a zariadenie pre starých ľudí a jednu v samotnej Camaguey, kde je rehabilitačné zariadenie a ďalšie zariadenie pre seniorov.) Úcta k bl. José Olallovi Valdésovi je teda pre celý kubánsky ľud akýmsi historickým medzníkom, ako povedal aj kardinál José Savaria Martins, br. Olallo Valdés si získal širokú priazeň a úctu ľudí aj preto, že ako je známe, ošetroval chorých pri prvom kubánskom boji o nezávislosť na oboch stranách bojiska, nerobil žiadne rozdiely. Preto ho dodnes uctievajú nielen veriaci ľudia. 

 


Zo života J. O. Valdésa Bl. José Olallo Valdés mal pomerne pohnutý život. Rodičia ho opustili už krátko po narodení a tak do svojich 13 – 14 rokov vyrastal v sirotinci sv. Jozefa v Havane. Zrejme aj týmto životným zlomom, keď musel vyrastať bez rodičov, ho Pán pripravoval na službu najopustenejším a tak do Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha vstúpil ešte pred dovŕšením dvadsiatich rokov života. Do spoločenstva pri nemocnici v Camaguey potom patril vyše 54 rokov. Nikdy neopustil nemocnicu a pacientov, s výnimkou jednej noci, keď išlo o neľahké obdobie vojny so Španielmi, ktoré bolo spojené s náboženským prenasledovaním. Rehoľníci v tom čase opúšťali svoje komunity, no José Olallo zostal vo svojej nemocničnej komunite len s jedným spolubratom. Keď ten zomrel, pracoval v nemocnici sám, pretože vtedajší režim nedovolil prijímať nových bratov do rehoľného spoločenstva, takto sa teda sám spoliehajúc sa len na Boha a jeho pomoc, štrnásť rokov staral o chorých a ranených. Pôsobil aj ako vyjednávač – sprostredkovateľ medzi civilným obyvateľstvom a vojakmi, bez ohľadu na neustále nebezpečenstvo. Staral sa o obete vojny a väzňov. Aj pre túto svoju obetu a dôveru v Boha je dnes tiež vzorom vytrvalosti v povolaní a službe aj v ťažkých obdobiach. Stal sa príkladom pre celú Cirkev. „Môže byť inšpiráciou pre život každého z nás. Dodáva nám odvahu a nádej do budúcna,“ povedal o ňom súčasný generálny predstavený rehole Donatus Forkan. 

Pamiatku bl. Olalla Valdésa slávi Cirkev 12. februára, teda deň po Celosvetovom dni chorých. 

 


Modlitba k blahoslavenému José Olallovi Valdésovi, OH
Bože, všemohúci Otče, ty si na obdivuhodnom
príklade blahoslaveného José Olalla Valdésa ukázal
svoje milosrdenstvo voči chorým a chudobným.
Zapáľ aj nás láskou, ktorou sa on nechal rozhorieť a
pre lásku tak pomáhať ľuďom, aby sa pripodobnil svojmu Pánovi
Ježišovi Kristovi, ako dobrý Samaritán.
O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je
Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.

Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telephone: (02) 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Display:
https://www.milosrdni.eu/