Utorok 23. júl 2024

O nás – Milosrdných bratoch

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – Milosrdní bratia (latinsky Ordo  Hospitalarius  Sancti Ioannis  de Deo )  je mužská rehoľa, ktorá po  násilnom zásahu  komunistického režimu v r. 1950 musela pozastaviť svoju činnosť. Obnovila ju až po páde komunizmu. Členovia rehole  sa oslovujú bratia. Príslušnosť k reholi je označená skratkou OH (Ordo Hospitalarius) uvádzanou za menom každého brata.

 

Sme súčasťou Rakúskej provincie, do ktorej tiež patria Milosrdní bratia v Rakúsku, Čechách a na Morave i v Maďarsku.

 

 Našim poslaním je starostlivosť o chorých, postihnutých, starých a núdzou trpiacich ľudí. Stredobodom pôsobnosti je ľudská dôstojnosť, ktorá musí ostať zachovaná aj v chorobe a v núdzi, lebo každý človek je Božím stvorením a obrazom Boha. Na základe kresťanskej lásky k blížnemu chceme zviditeľňovať milosrdného Krista poskytovaním pomoci všetkým ľuďom bez ohľadu na pôvod, národnosť, náboženstvo, pohlavie a sociálne postavenie.

 

 Súčasne chceme žiť v hodnovernej solidarite s ľuďmi v núdzi a byť v našej konzumnej spoločnosti k dispozícii pre všetkých, ktorí hľadajú pomoc. V dobe, v ktorej pôžitok, úspech, mladosť a zdravie boli povýšené na kult, je o to dôležitejšie, aby sme sa tejto úlohe venovali s kresťanskou pokorou a profesionalitou.

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/