Utorok 23. júl 2024

Impressum

 

Nositeľ práv

Univerzitná Nemocnica s Poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.

Námestie SNP 10

814 65 Bratislava

 

Tel. recepcia: +421 (2) 578 87 100

Tel. spojovateľ: +421 (2) 578 87 111

 

 

IČO : 313 86 563

IČ DPH: SK2020855265

DIČ: 2020855265

 

Aktuálnosť

Na tejto web stránke sa snažíme poskytovať informácie kompletne a správne.  Nepreberáme žiadnu záruku za kvalitu, správnosť a úplnosť informácií poskytnutých na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo zmeniť, prípadne aktualizovať informácie na tejto stránke bez ohlásenia vopred.

 

Vylúčenie ručenia

Neručíme za priame alebo nepriame škody, ktoré vyplývajú z používania našej webovej stránky (najmä škodlivým softvérom) alebo obsahov,  disponibilných s touto stránkou, ako aj dokumentov, služieb, a informácií, ktoré by mohli z tejto stránky vyplývať.

Naša stránka môže zahŕňať  linky na webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemáme žiadny vplyv – za obsah týchto stránok z tohto dôvodu nie sme zodpovední.  Tieto linky sú k dispozícii len z dôvodov používateľskej prístupnosti.  Príjem týchto linkov na našej webovej stránke nezahŕňa však podporu alebo odporúčania tohto obsahu a neodráža našu mienku.

 

Copyright – autorské právo

Rozvrhnutie webovej stránky, použitá grafika, obrázky alebo iné údaje ako aj jednotlivé príspevky sú chránené podľa autorského práva. Všetky práva, vrátane akejkoľvek formy reprodukcie, rozmnožovania, ukladania, alebo rozširovania je dovolené len s naším písomným súhlasom alebo so súhlasom zodpovedajúceho vlastníka práv.

 

Charakter informácií

Dôrazne upozorňujeme nato, že naša webová stránka má čisto informatívny charakter, čo sa týka oblasti našej činnosti. Všetky obsahy nemôžu nahradiť žiadne osobné lekárske, ošetrovateľské, alebo iné poradenstvo prípadne vyšetrenie a ani to doslova nechcú. Je vylúčené akákoľvek príslušná zodpovednosť.  

 

Zrozumiteľnosť

Kvôli ľahšej zrozumiteľnosti výrazov ako „pacienti“ alebo „lekári“ používame často iba výrazy v mužskom rode. Chceme pritom dôrazne upozorniť, že sa tým samozrejme myslia aj ženské formulácie.

 

Google Analytics

Táto stránka využíva Google Analytics, službu webanalytiky Google Inc. („Google“). Google Analytics využíva tzv. „Cookies“, textové súbory, ktoré sú zhromažďované vo vašom počítači a prostredníctvom nej umožňujú analytiku využívania webovej stránky. Informácie získané prostredníctvo Cookie ohľadom používania tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sú prenesené na Google server v USA  a tam sú zhromažďované. Google využíva tieto informácie za účelom posúdenia využívania vašej webovej stránky, ďalej za účelom zostavenia správ – reportov pre správcu webovej stránky, čo sa týka aktivít na webovej stránke a poskytnúť ďalšie služby spojené s využívaním webovej stránky a využívaním internetu.  Google prevedie tieto informácie eventuálne aj na tretie osoby za predpokladu, že je to právne podchytené alebo pokiaľ tretie osoby spracúvajú tieto dáta z poverenia Google. Vaša IP adresa nebude v žiadnom prípade spojená s inými dátami Google.  Inštalácii Cookies môžete zabrániť  zodpovedajúcim nastavením vášho Browser Software ,  upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebude možné využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webstránky  vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním na tejto stránke cez Google zhromaždených dát vopred opísaným spôsobom a za vopred označeným účelom.

 

Požiadavky E–mailom

Na požiadavky prostredníctvom mailu sa odpovedá len čo je to možné v stránkových hodinách. Požiadavky týkajúce sa zdravia pacientov, obyvateľov nebudú ani spracované, ani sa na ne nebude odpovedať.

 

Pri akútnych zdravotných problémoch kontaktujte svojho domáceho lekára, ošetrujúceho lekára, lekársku službu prvej pomoci alebo volajte záchrannú službu na telefónnom čísle 155.

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/