Utorok 23. júl 2024

Kde nás nájdete

 

Pôsobíme v 53 krajinách

Činnosť Milosrdných bratov je zameraná na pôsobenie v zdravotníctve a sociálnej sfére. Milosrdní bratia prevádzkujú vlastné nemocnice, lekárne, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb, centrá pre ľudí v hmotnej núdzi a bez domova, chránené dielne, hospice, liečebne pre drogovo a ináč závislých, zdravotné školy a vo vývojových krajinách aj základné školy.

Milosrdní bratia pracujú v týchto zariadeniach so svojimi spolupracovníkmi ako lekári, lekárnici, zdravotníci, sociálni pracovníci, psychológovia, fyzioterapeuti, kuchári a v podstate takmer vo všetkých odvetviach, aj v správe a riadení.

 

Momentálne žije na svete 1105 Milosrdných bratov (štatistika k 31.12.2015) v 209 spoločenstvách na 5 kontinentoch a v 53 krajinách. Rehoľa prevádzkuje 455 zariadení. V našej činnosti nás podporuje okolo 65-tisíc spolupracovníkov na celom svete.

Hlavným sídlom Milosrdných bratov na Slovensku je Slovenská provinčná delegatúra v Bratislave, kde sa nachádza i konvent.

 

Milosrdní bratia a situácia vo svete dnes

„Byť Milosrdným bratom alebo zasvätenou osobou vo všeobecnosti v dnešnej dobe znamená plávať proti prúdu tejto doby viac, ako kedykoľvek predtým. Keď sa pozrieme okolo seba - čo vládne svetom a za čím ľudia bežia, ako upadá dôvera v Boha a vzrastá konzumizmus na úkor tých najchudobnejších, čoho všetkého sú ľudia v nenávisti schopní atď., tak sa musíme ešte viac snažiť zachovať si vieru a modliť sa, aby sme aj my ako jednotlivé osoby nepodľahli tlaku spoločnosti a v zásadných otázkach sa jej nepripodobňovali. Byť Milosrdným bratom znamená byť ostražitý a nestratiť senzibilitu pri miernení dôsledkov, ktoré za sebou zanechávajú ľudské hodnoty postavené na hlavu či už pri otázke migrácie, prepadu cez sociálne siete, psychických ochorení vyplývajúcich z beznádeje  alebo rôznych kríz v živote ľudí okolo nás. Momentálna situácia v celom svete nás ešte viac vyzýva byť poruke tam, kde nás najviac potrebujú. Pritom si však nesmieme namýšľať, že môžeme spasiť svet. Ale musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k jeho zlepšeniu.“

 

Joachim Mačejovský OH, provinciál Rakúskej provincie Hospitálskej rehole sv. Jána z Boha, pod ktorej správu patria aj Milosrdní bratia v SR

 

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/