Nedeľa 23. jún 2024
Neurologická ambulancia II

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov

Na vyšetrenie by ste si mali priniesť výmenný lístok od praktického lekára a  zdravotnú dokumentáciu alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie od praktického lekára.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Neurologická ambulancia II
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-237
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/