Nedeľa 23. jún 2024
Praktický lekár I.

Ambulancia praktického lekára poskytuje primárnu zdravotnú starostlivosť. Ide o vykonávanie preventívnych prehliadok a úkonov kapitovaným pacientom, prvotné vyšetrenie pri akútnych a chronických ochoreniach, manažment následných vyšetrení u špecialistov, priebežné sledovanie pacienta, liečbu a kontroly podľa doporučenia špecialistu, resp. po prepustení z nemocnice a zabezpečenie administratívnej agendy súvisiacej so zamestnaním a liečbou (práceschopnosť, vystavenie posudkov, kúpeľné návrhy), výkony pracovnej zdravotnej služby pre pracovné zaradenie triedy I-II a v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou aj pre skupinu III.

 

Ordinačné hodiny

                                                                                     

Pondelok : 7:00 – 15:30

Utorok: 7:00 – 16:30

Streda: 7:00 – 15:00

Piatok:  7:00 – 13:30  

 

 

Obedná prestávka 30 min. medzi 12:00 - 13:00

Posledný pacient vstupuje do ambulancie 30 min. pred koncom ordinačných hodín.

 

Preventívne prehliadky od 7:00-8:00

 

 

Telefonické objednávanie receptov denne u sestry od 10:00-12:00-na t.č. 02/57887315

 

1 hodinu pred skončením ordinačnej doby je čas na: 

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

Telefón: (02) 578 87 315

Umiestnenie: Pavilón Pavol | Poschodie: 2 | Dvere 896 |

 

MUDr. Edita Miškolciová

Praktický lekár pre dospelých

 

Ambulancia praktického lekára

Telefón: (02) 578 87 315

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia) 

 

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Ambulancia praktického lekára
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-315
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/