Piatok 23. február 2024
Oddelenie RTG

Naše centrum

Nájdete nás v priamom centre Bratislavy, na Námestí SNP č. 10, v príjemnom prostredí budovy UNsP Milosrdných bratov 24 hodín denne.

Poslaním všetkých zamestnancov nášho centra je vysoko profesionálne a ľudsky pristupovať k pacientom a zdravotníckemu personálu, zabezpečiť minimálne čakacie lehoty na vyšetrenia, poskytnúť rýchlu a kvalitnú diagnostiku, nesklamať získanú dôveru.

V Bratislave, 18.1.2024

 

Vážení  pacienti a medicínski kolegovia,

 

z dôvodu personálnej situácie na RDG oddelení  nie sme aktuálne schopní  zabezpečiť plnú prevádzku v požadovanej kvalite, a preto  sme nútení pristúpiť k nasledujúcim opatreniam pri zachovaní  kvality poskytovanej zdravotnej služby :

 

 1. CT vyšetrenia
  • s okamžitou platnosťou budú ďalej objednávané vyšetrenia výhradne od pacientov UNsP Milosrdní bratia, t. j. odosielajúci lekár / pracovisko patrí UNsP Milosrdní bratia
  • počet termínov v dni bude redukovaný
  • akútne CT  musia byť vopred vytelefonované s lekárom RDG
  • predpoklad trvania tohto opatrenia do 1.3.2024
 2. USG prsníkov
  • s okamžitou platnosťou budú realizované vyšetrenia len
  • na základe vyslovenej suspekcie z u nás realizovanej mammografie
  • u nás rozliečených onkologických pacientov ( pondelok, štvrtok) v obmedzenom počte – určuje pracovník recepcie, lekár
  • pacientov s požiadavkou na biopsiu (pondelok, štvrtok) v obmedzenom počte – určuje pracovník recepcie, resp. lekár
  • počet termínov v dni bude redukovaný
  • predpoklad opatrenia do 5.2024
 3. Mammografie
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania
 4. USG brucha
  • s okamžitou platnosťou budú  objednávané a realizované vyšetrenia výhradne pacientov UNsP Milosrdní bratia, t. j. odosielajúci lekár / pracovisko patrí UNsP Milosrdní bratia
  • predpoklad opatrenia do 1.5.2024
 5. Konvenčné RTG
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania
  • popisy do 5 dní od realizácie vyšetrenia
 6. RTG zubov
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania
 7. RTG pracovisko Dunajská lužná
  • aktuálne bez zmeny režimu a objednania

 

           

 

 

                    MUDr. František Špaček                              MUDr. Juraj Longauer

                        námestník pre LPS, konateľ                                riaditeľ,  konateľ

Ordinačné hodiny

po - pia 7:00 - 14:15

 

Ústavná pohotovostná služba

po - pia 14:15 - 7:00
so - ne  00:00 - 24:00

 

Parkovanie

Parkovať môžete priamo v garáži UNsP Milosrdných bratov (so zľavou pre pacientov nemocnice) alebo v neďalekých podzemných garážach na Uršulínskej ulici.

UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Oddelenie RTG
UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o. Námestie SNP 10
81465 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-140 a 141
Telefón: 0917 415 891
Vedúci: dočasne poverená vedením MUDr. Mária Chedia

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/