Utorok 23. júl 2024

 

Účasť na projektoch, financovaných z projektov EÚ

 

Názov projektu: Vybavenie Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia prístrojmi pre účely liečby COVID19

Kód ITMS2014+: 302021BGS7

Prijímateľ: 31386563 - Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.

Partneri:

Riadiaci orgán: RO_OPIROP_MIRRI - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI)

Sprostredkovateľský orgán: SORO_IROP_MZSR - Sprostredkovateľský orgán IROP - MZSR

Názov fondu: ERDF - Európsky fond regionálneho rozvoja (2014-2020)

Kód výzvy/Vyzvania: IROP-PO2-SC214-2021-71

 

Oblasti projektu:

  1. Obstaranie generátora medicinálneho kyslíka s napojením na existujúcu centrálnu rozvodnú sieť kyslíka
  2. Zhotovenie nosnej plošiny, opláštenia a prípravných prác pre technológiu generátora kyslíka podľa požiadaviek úspešného uchádzača podľa oblasti č. 1 a lokálnych statických a dispozičných podmienok zadávateľa
  3. Obstaranie anesteziologického prístroja s príslušenstvom
  4. Obstaranie prístroja na vysokoprietokovú oxygenáciu ( HFOT )s príslušenstvom.
  5. Obstaranie videolaryngoskopu s príslušenstvom pre prípady obtiažnej intubácie .

 

 

Predpoklad  trvania  realizačnej fázy projektu:  apríl 2023 – december 2023

Kyslíkové hospodárstvo

Názov projektu: Vybavenie Univerzitnej nemocnice s poliklinikou Milosrdní bratia prístrojmi pre účely liečby COVID-19

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/