Nedeľa 23. jún 2024
Psychiatrická ambulancia I.

Psychiatrická ambulancia sa zaoberá bežnými psychiatrickými vyšetreniami, diagnostikou, vyšetreniami mnestických funkcií, vyšetreniami pred umiestnením do DSS, liečbou, dispenzarizáciou, poradenstvom.

Ordinačné hodiny

 

Štvrtok: 7:00 – 14:30

Piatok: 7:00 – 14:30

 

V čase 15:00 - 17:00 hod. sa vykonáva administratívna posudková činnosť.

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00

 

Telefonické konzultácie a informácie v čase od 13:00 do 15:00.

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

 

Telefón: 0903 436 869

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 2 | Dvere 222 |

 

MUDr. Barbora Vašečková

Lekár

 

Psychiatrická ambulancia

Telefón: 0903 436 869

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

Mgr. Magdaléna Blahová

Sestra

 

Psychiatrická ambulancia

Telefón: 0903 436 869

 

Do mailu neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
oslovenie*
Text správy

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Psychiatrická ambulancia I.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 0903 436 869
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/