Streda 11. december 2019
Alergologicko - imunologická

Ambulancia poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore alergológia a imunológia dospelým pacientom. Vykonáva kožné alergologické testy, krvné testy na potravinové a iné alergie, posudzuje stav imunity na základe vyšetrení a krvných testov. Poskytuje konzultáciu a liečbu pri alergických ochoreniach, desenzibilizačnú liečbu, liečbu pri poruche imunity. Spolupracuje s ostatnaým i špecializovanými ambulanciami pri komplexnom vyšetrení a liečbe pacienta.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 07:00 - 15:00

Utorok: 14:00 - 18:00

Streda: 07:00 - 15:00

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

 

Pacienti sa na vyšetrenie dopredu objednávajú.

 

30 min. pred skončením ordinačnej doby je čas na: 

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov 

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

Telefón: (02) 578 87 228

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 1 | Dvere 228 |

 

MUDr. Mária Krčméryová

Imuno-alergológ

 

Imuno-alergologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 228

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Eva Piknová

Sestra

 

Imuno-alergologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 228

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Alergologicko - imunologická ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-228
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/