Nedeľa 31. máj 2020

Staráme sa o vaše zdravie už takmer 350 rokov

Sme prvá neštátna cirkevná nemocnica na Slovensku. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme kontinuálne od r. 1672, nadväzujúc na  tradíciu vytvorenú milosrdnými bratmi. Slúžime vám s láskou rešpektujúc ľudskú dôstojnosť a ochranu života od počatia. Piliermi našej starostlivosti sú: kvalita, rešpekt, zodpovednosť a spiritualita. V našej nemocnici nájdete 122 lôžok na 8 oddeleniach. Máme 49 ambulancií a kvalitnú lekáreň. V estetickom prostredí  našej nemocnice a v službe vám všetkým denne napĺňame  motto: Cez telo k duši.

Návštevy a sprievod ambulantných pacientov  

Podľa aktualizácie hlavného  hygienika sa upravujú možnosti návštev na oddelení  a sprievodu ambulantných pacientov  nasledovne:

Režim v nemocnici

Na základe  vyhlásenia vlády o výnimočnom stave a usmernenia hlavného hygienika bude zmenený režim v nemocnici  nasledovne :

POZOR, mimoriadne opatrenie!!!

vzhľadom k rozšíreným respiračným  ochoreniam platí na všetkých oddeleniach  PRÍSNY ZÁKAZ  NÁVŠTEV  až do odvolania. 

Výnimočný súhlas s návštevou môže udeliť iba primár oddelenia.

Informácie o výsledkoch počas núdzového stavu

Vážení pacienti, v čase mimoriadnych opatrní a vyhlásenom núdzovom stave,  prosím volajte kvôli výsledkom do jednotlivých ambulancii do 12:00 hod.

Ďakujeme

Zmena na Cievnej ambulancii

Od 17.3.2020 je cievna ambulancia presťahovaná na 2. posch. m.č. 236.

Riaditeľ a námestník nemocnice o aktuálnej situácii v Rádiu Lumen

V súvislosti so šírením koronavírusovej nákazy  platia osobitné opatrenia a zákaz návštev aj v našej Univerzitnej nemocnici s poliklinikou...

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/