Sobota 21. máj 2022

Staráme sa o vaše zdravie už takmer 350 rokov

Sme prvá neštátna cirkevná nemocnica na Slovensku. Zdravotnú starostlivosť poskytujeme kontinuálne od r. 1672, nadväzujúc na  tradíciu vytvorenú milosrdnými bratmi. Slúžime vám s láskou rešpektujúc ľudskú dôstojnosť a ochranu života od počatia. Piliermi našej starostlivosti sú: kvalita, rešpekt, zodpovednosť a spiritualita. V našej nemocnici nájdete 122 lôžok na 8 oddeleniach. Máme 49 ambulancií a kvalitnú lekáreň. V estetickom prostredí  našej nemocnice a v službe vám všetkým denne napĺňame  motto: Cez telo k duši.

Vakcinačné centrum - zmena ordinačných hodín

Vakcinačné centrum - zmena ordinačných hodín. Námestie SNP 10, Bratislava

 

POZOR! Zmena otváracích hodín MOM

Od pondelka 14.3.2022 bude naše odberové miesto otvorené v časoch:

 

Dôležitá informácia - hospitalizácie a operácie

Vážení pacienti, dovoľujeme si vás upozorniť, že vzhľadom  na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu s COVID 19 budú plánované operácie a hospitalizácie dočasne výrazne obmedzené...

Usmernenie - COVID

Vážení  pacienti,  návštevníci, vzhľadom  k rizikám  infekčných ochorení, ktoré sú prenosné vzduchom Vás  žiadame, aby ste dôkladne zvážili, v akom zdravotnom stave prichádzate do zdravotníckeho zariadenia.

Všeobecné opatrenia

Vážení pacienti, napriek  epidemiologickej situácii a uvoľňovaniu  opatrení  chceme pristupovať zodpovedne k vám – pacientom.Preto od 1.5.2021 zavádzame nasledujúce opatrenia :

Návštevy pacientov naďalej regulované

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť v územných obvodoch okresov v I., II., III. alebo IV. stupni varovania podľa Alert...

Informácia očkovacieho centra

Vážení pacienti, pre hladký priebeh očkovania, plánovanie počtu vakcín  a zamedzenie zbytočných stresov  pre vás aj pracovníkov očkovacieho centra  si vám dovoľujeme uviesť...

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/