Utorok 23. júl 2024
Predanestetická ambulancia

Ambulancia sa zaoberá vyšetrením pacientov pred plánovaným operačným  zákrokom. Podľa zdravotného stavu, konštitúcie pacienta, ako aj s ohľadom na povahu operačného výkonu posúdime aktuálny zdravotný stav pacienta  riziká anestézy a operácie, navrhneme spôsob predoperačnej prípravy, a tiež aj spôsob anestézy. Na tejto ambulancii poskytujeme aj konzultácie ohľadne liečby komplikovanej pooperačnej a inej bolesti, ak nie je zvládnutá bežnými liečebnými postupmi.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 12:00 – 15:00

Utorok: 12:00 – 15:00

Streda: 12:00 – 15:00

Štvrtok: 12:00 – 15:00

 

 

Telefón: (02) 578 87 894

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 4 | Dvere 894 |

 

UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Predanestetická ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-894
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/