Sobota 25. máj 2024
Foniatrická ambulancia

Vyšetrenie sluchu a prideľovanie načúvacích aparátov

Ordinačné hodiny

 

Streda: 07:00 - 15:00
  

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00

 

Telefón: (02) 578 87 231

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 2 | Dvere 231|

 

MUDr. Daniela Urbanová

Lekár ORL

 

ORL ambulancia

Telefón: (02) 578 87 231

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

Edita Kasznárová

Sestra

 

ORL ambulancia

Telefón: (02) 578 87 231

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Ambulancia praktického lekára
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-315
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/