Štvrtok 28. október 2021

Sponzorstvo

Milí priatelia, spolupracovníci, 

aj tento rok môžete využiť možnosť podporiť niektoré z diel rehole Milosrdných bratov, ktorá pôsobí na Slovensku už 350 rokov, počas ktorých sa intenzívne stará o chorých a sociálne odkázaných ľudí. Môžete tak urobiť aj formou poukázania 2% podielu zaplatenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2016.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť našu činnosť, Vám vyslovujeme úprimné ďakujeme! Len pomocou dobrodincov a šľachetných ľudí totiž môžeme rozvíjať službu tým, ktorí to najviac potrebujú. 

Potrebné dokumenty:


dokumenty_sponzorstvo.zip veľkosť 1,1 MB 
Finančné dary pre UNsP Milosrdní bratia, spol. s.r.o. je možné zaslať aj na účet:
Tatra banka: 2626 00 7780/1100
IBAN:SK11 1100 0000 002626007780
BIC: TATRSKBX

Obdržané prostriedky použijeme na nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení na skvalitnenie zdravotníckej starostlivosti pre Univerzitnú nemocnicu s poliklinikou Milosrdní bratia na určenom oddelení/ambulancii.

Ďakujeme za prejavenú priazeň

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/