Utorok 16. apríl 2024

Duchovná služba

Duchovná starostlivosť je súčasťou komplexnej starostlivosti o našich pacientov a ich rodiny. UNsP podporuje otvorenosť pre spirituálne potreby pacientov bez rozdielu na ich vierovyznanie. Duchovná starostlivosť zahŕňa aj pastoračnú starostlivosť o spolupracovníkov a študentov.

Hospitalizovaní pacienti majú možnosť byť prevezení v pacientskom oblečení do oratória, kde sa môžu môžu sa v súkromí zúčastniť bohoslužieb slúžených v kostole Milosrdných bratov na Nám. SNP č. 11.

Môžu požiadať o duchovnú službu, ktorá je pomocou komplementárnej starostlivosti o trpiaceho človeka zo strany cirkvi.

 

Na požiadanie je možné vysluhovanie  sviatostí zmierenia a prijímania, pomazania chorých  aj priamo na lôžku. 

 

V prípade iného vierovyznania na požiadanie  zabezpečíme podľa dostupnosti a možnosti príslušného pastoračného pracovníka k lôžku pacienta.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/