Nedeľa 23. jún 2024
Onkologická ambulancia

Ambulancia poskytuje kontinuálnu starostlivosť o onkologického pacienta. Prioritne sa venujeme pacientom diagnostikovaným a operovaným v našej nemocnici (okrem hematologických akútnych ochorení, ktorým sa venuje hematologická ambulancia), naša nemocnica nemá povinné spádové územie. Ambulancia je tesne personálne i logisticky previazaná s našim Oddelením klinickej onkológie. Pri ambulancii sa nachádza aj pracovisko ambulantnej chemoterapie. 

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 07:00 - 14:30
Utorok: 07:00 - 14:30
Streda: 07:00 - 14:30
Štvrtok: 07:00 - 14:30
Piatok: 07:00 - 14:30

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

 

Telefón: (02) 578 87 892

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 4 | Dvere 892 |

 

MUDr. Vladimír Václav

Lekár

 

Onkologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 892

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

MUDr. Miriam Drahokoupilová

Lekár

 

Onkologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 892

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

MUDr. Mária Novisedláková

Lekár

 

Onkologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 892

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

Mariana Bublavá

Sestra

 

Onkologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 892

Andrea Ďurčová

Sestra

 

Onkologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 891

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Onkologická ambulancia
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-892
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/