Streda 11. december 2019
Logopedická ambulancia II.

Ambulancia klinickej logopédie sa venuje klientom s narušenou komunikačnou schopnosťou z aspektu prevencie, diagnostiky, terapie, prognózy a frekvencie výskytu v rámci komplexnej starostlivosti. Ambulancia poskytuje logopedickú intervenciu zameranú na diagnostiku, terapiu a poradenstvo v oblasti komunikačných porúch u detí a dospelých.

Ordinačné hodiny

 

Pondelok: 08:00 – 17:30 hod.

Utorok: 07:00 – 13:30 hod.

Streda: 07:00 – 17:30 hod.

Štvrtok: 07:00 – 17:30 hod.

Piatok: 07:00 – 12:30 hod.

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

Telefón: 02/ 578 87 380

Umiestnenie: Pavilón Pavol | Poschodie: 1 | Dvere 380 |

 

Mgr. Silvia Mináriková

Logopéd

 

Logopedická ambulancia

Telefón: 0904 948 333 

V prípade neprítomnosti volajte na č.: 02/57887 100, 111 (recepcia)

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Logopedická ambulancia II.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-380
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/