Streda 11. december 2019
Nefrologická ambulancia

Nefrologická ambulancia sa zaoberá vyhľadávaním, diagnostikou, liečbou a sledovaním porúch obličiek a poruchami iných orgánov, ktoré vznikajú ako reakcia na porušenú obličkovú funkciu.

Ordinačné hodiny

 

Utorok: 08:00 - 13:00 odbery: 07:00 - 09:00

Štvrtok: 09:00 - 15:00 odbery: 07:00 - 09:00, edukácie, objednaní pacienti: 12:00 - 15:00

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

Telefón: (02) 578 87 228

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 2 | Dvere 228 |

 

MUDr. Božena Kozová

Lekár

 

Nefrologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 228

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

MUDr. Dominika Kocunová

Lekár

 

Nefrologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 228

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

Doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Lekár

 

Nefrologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 228

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

Eleonóra Budayová

Sestra

 

Nefrologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 228

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Nefrologická ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-228
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/