Utorok 23. júl 2024
Interná príjmová ambulancia

Ambulancia poskytuje internú diagnostiku, prípravu objednaných pacientov na plánované hospitalizácie, akútne interné vyšetrenia so zvážením nutnosti hospitalizácie s odporučením od praktického lekára, dispenzarizácia pacientov s  chronickými internistickými ochoreniami na základe predchádzajúceho objednania.

Ordinačné hodiny

Pondelok: 07:00 - 15:00

Utorok: 07:00 - 15:00

Streda: 07:00 - 15:00

Štvrtok: 07:00 - 15:00

Piatok: 07:00 - 15:00

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

Telefón: (02) 578 87 110

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: prízemie | Dvere 110 |

 

MUDr. Katarína Medrická

Internista

 

Interná ambulancia

Telefón: (02) 578 87 110

 

Na ambulancii pracujú lekári interného oddelenia podľa rozpisu služieb

 

Interná príjmová ambulancia

Telefón: (02) 578 87 110

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Interná príjmová ambulancia
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 57887-110
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/