Utorok 23. júl 2024

Laboratórne vyšetrenia sú u nás realizované prostredníctvom externého dodávateľa, konkrétne:

 

MEDIREX, a.s.

HPL, spol. s r.o.

 

Histologické vyšetrenia:

 

MEDICYT, s.r.o.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

Cytopathos, spol. s.r.o.

 

 

 

 

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/