Nedeľa 23. jún 2024
Vítame Vás na stránke
Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia spol. s r.o. 
 
Táto sekcia je určená pre pacientov a návštevníkov Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia spol s r.o.
Tu nájdete  všeobecné informácie, ktoré Vám pomôžu získať základné informácie, dôležité pred hospitalizáciou, počas hospitalizácie ako aj všeobecné informácie o následnej starostlivosti po prepustení. Tiež tu nájdete informácie o návštevných hodinách, o univerzitnej lekárni a o službách bufetu v nemocnici. 
Výberom z menu vľavo získate požadované informácie. Pre informácie, špecifické pre konkrétnu ambulanciu, alebo oddelenie Vám doporučujeme vybrať sekciu " Ambulancie Oddelenia ".
UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/