Streda 11. december 2019
Kardiologická ambulancia III.

Kardiologická ambulancia poskytuje základnú starostlivosť o osoby so srdcovo-cievnym ochorením. Ambulancia poskytuje základné kardiologické vyšetrenie (popis EKG, meranie TK), záťažové EKG – ERGO vyšetrenie, ECHO srdca, ECHO srdca s podaním kontrastnej látky, nasadenie a vyhodnocovanie EKG a TK HOLTER, odber venóznej krvi.

Ordinačné hodiny

  

Pondelok: 07:00 - 15:00

Utorok: 07:00 - 16:30

Streda: 07:00 - 15:00

Štvrtok: 07:00 - 15:00

Piatok: 07:00 - 13:30

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00 

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

 

 

Telefón: (02) 578 87 234

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 1 | Dvere 234 |

 

MUDr. Ľubica Juklová

Kardiológ

 

Kardiologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 234

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Sr. Simeona

Sestra

 

Kardiologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 234

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Dermatologická ambulancia III.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-234
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

  

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/