Štvrtok 23. máj 2024
Neurologická ambulancia II

Neurologická a algeziologická ambulancia v poliklinike poskytuje  komplexnú neurologickú diagnostiku a terapiu.  Zaoberá sa  liečbou neurologických a tiež neuropsychiatrických  ochorení ako sú  úzkosť, depresia a porucha spánku. Venuje sa pacientom s chronickou bolesťou rôznej príčiny.

 

Najčastejšie choroby vyšetrované neurológom:

 

Alzheimerova choroba

Meningitída

Myopatia

Migréna

Myastenia gravis

Borrelióza

Bolesť chrbta

Mozgové krvácanie

Demencia

Diabetická neuropatia

Únavový syndróm

Mozgová príhoda

Adenóm hypofýzy

 

Zabezpečujeme vyšetrenie a diagnostiku jednotlivých neurologických ochorení, vyšetrujeme sonograficky  prívodné mozgové cievy a  elektroenecefalografiu.  Vieme sprostredkovať liečbu akútnych bolestivých stavov na  infúznom stacionári našej polikliniky. Neurologická a algeziologická  ambulancia súčasne  vykonáva konziliárnu činnosť pre potreby nemocnice.

 

Vyšetrenia spojené s neurologickou diagnostikou:

 

Genetické vyšetrenie 

- Elektromyografia (EMG) 

Laboratórne vyšetrenie  

USG vyšetrenie 

- EEG vyšetrenie 

Angiografia  

MR a CT vyšetrenie

- RTG vyšetrenie 

Telefón: (02) 578 87 237

Umiestnenie: Pavilón Fabián | Poschodie: 2 | Dvere 237 |

 

Ordinačné hodiny

                                                 

Pondelok : 7:00 – 14:00   Algeziológia 14:00 – 16:00 

Utorok: 7:00 – 14:00   Algeziológia 14:00 – 16:00  

Streda: 7:00 – 14:00   Algeziológia 14:00 – 16:00 

Štvrtok: 7:00 – 14:00   USG obj. pac.

Piatok: 7:00 – 11:00   Algeziológia  11:00 – 13:00 

  

Vo štvrtok USG vyšetrenia (len objednaní pacienti)

 

 

Obedná prestávka 30 min. v čase od 12:00 - 13:00

 

Na vyšetrenie sa treba vopred objednať na tel. č. 02/57887237 po 13,00 hod.

 

30 minút pred skončením ordinačnej doby je čas na:

  • dokončenie v ten deň vyšetrovaných  pacientov
  • predpis liekov bez vyšetrenia lekárom
  • akútnych pacientov

O akútnosti zdravotného stavu pacienta rozhoduje lekár ambulancie.

 

V prípade akútne vzniknutých zdravotných problémov, bolestivých stavov je možné poskytnúť akútnu protibolestivú liečbu pri nedostupnosti niektorej z našich ambulancií (injekcie, infúzie, recepty na nevyhnutne dlú dobu) aj na chirurgickej príjmovej, resp. internej príjmovej ambulancii (podľa povahy ochorenia).

Príjmové ambulancie však nenahrádzajú bežnú činnosť ambulancie praktického lekára.

MUDr. Danica Kohútová

Neurológ

 

Neurologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 237

V prípade neprítomnosti volajte na č.: (02) 578 87 100, 111 (recepcia)

 

Soňa Demmerová

Sestra

 

Neurologická ambulancia

Telefón: (02) 578 87 237

 

Nedovolali ste sa? Prosím, ozvite sa nám vyplnením kontaktného formuláru, odpovieme Vám najskôr ako to bude možné.

 

Do mailu prosím neuvádzajte rodné číslo a uvádzajte pravdivé kontaktné údaje. Ďakujeme.

 

Osobné údaje
Komentár

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Neurologická ambulancia II
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-237
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/