Pondelok 29. máj 2023
Vítame Vás na stránke
Univerzitnej nemocnice Milosrdní bratia s.r.o. 
 
Táto sekcia je určená pre lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov.
Informácie v tejto sekcii slúžia iným pracoviskám na získanie informácií a potrebných dokumentov pre komunikáciu s Univerzitnou nemocnicou Milosrdní bratia spol. s r.o., prípadne konkrétnym oddelením.
 

 

Pri preklade na iné oddelenie našej nemocnice, alebo do iného zariadenia  preberá poskytovanie zdravotnej starostlivosti príslušné  oddelenie resp. zariadenie. Pacient dostáva prepúšťaciu správu (jednu pre praktického lekára a jednu pre príslušné oddelenie), kde sú uvedené všetky vyšetrenia, dôležité fakty a doporučenia po prepustení.

 

Preklady z iného zdravotníckeho zariadenia, konzultácie ohľadom zdravotného stavu pacienta je možné realizovať po dohode s primármi jednotlivých oddelení.

 

Po dohode s primármi jednotlivých oddelení je potrebné poslať faxom žiadosť o preklad na fax. č. 02/52 964 476.

Pokiaľ sa s primárom na preklade nedohodnete inak, odošlite pacienta na príslušnú príjmovú ambulanciu.

 

Interná príjmová ambulancia

Chirurgická príjmová ambulancia

Onkologická ambulancia

Interná ambulancia (preklad na LDCH)

 

Preklad z iného oddelenia našej nemocnice ako i vopred dohovorený preklad z iného zdravotníckeho zariadenia nepodlieha predchádzajúcemu schváleniu poisťovňou.

 

Plánovane môže byť pacient hospitalizovaný len po predchádzajúcom schválení hospitalizácie zdravotnou poisťovňou pacienta. Preto je potrebné objednať pacienta na hospitalizáciu na príslušnej príjmovej ambulancii s dostatočným časovým predstihom.

 

Pred prijatím v Liečebni dlhodobo chorých alebo na hosťovský pobyt vyplní praktický lekár tlačivo „Návrh na liečebný/hosťovský pobyt“.

 

V prípade, že požadujete zaslanie elektronickej dokumentácie zo zobrazovacích vyšetrení realizovaných v našej nemocnici (RTG, CT), kontaktujte prosím Bratislavské rádiodiagnostické centrum, a.s. na tel. č. 02/57 887 140.

 

V prípade laboratórnych výsledkov kontaktujte prosím Medirex, a.s. na tel. č. 02/57 887 273. 

Ďaľšími spolupracujúcimi externými partnermi pre vyšetrenia  sú  (Medicyt, HPL, Cytopathos, Onkologický ústav sv. Alžbety)

 

Ak potrebujete konzultáciu výsledkov, zdravontého stavu,  výňatky zo správ, kontaktuje prosím príslušnú ambulanciu, alebo primára oddelenia.

 

Potrebné dokumenty na stiahnutie:


návrh_na_DOS.doc veľkosť 340kB 

návrh_na_liečebný_hosťovský_pobyt.doc veľkosť 340kB

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-100

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/