Sobota 25. máj 2024
Interná ústavná pohotovosť

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup

 

Interná ústavná pohotovostná služba nenahrádza prácu  bežnej ambulancie (internej ambulancie, praktického lekára) mimo jej ordinačných hodín, ani lekárskej služby prvej pomoci.

 

Je určená  výhradne pre  akútne zhoršené a život ohrozujúce stavy, ktoré  neznesú odklad do riadnych ordinačných hodín internej ambulancie.

 

Vyšetrenie na žiadosť pacienta  nad rámec práce internej ústavnej pohotovostnej služby nemusí  byť akceptované, resp. môže byť spoplatnené podľa platného cenníka.

 

Pre bežné akútne ochorenia (dýchacieho a tráviaceho traktu a pod.) využite prosím  Lekárskej služby prvej pomoci LSPP (pevné ambulancie, mobilné služby). Kontakt na ambulancie nájdete na stránkach VÚC.

 

Pri závažných ochoreniach s nutnosťou okamžitého zásahu kontaktuje rýchlu lekársku pomoc na telefónnej verejnej linke 155.

 

Ordinačné hodiny

 

Pondelok – Piatok:           15,30 – 7,00 hod

Sobota, Nedeľa, Sviatok :  7,00 – 7,00 hod

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Interná pohotovostná ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-110
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/