Nedeľa 23. jún 2024
Kardiologická ambulancia III.

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov

Na vyšetrenie sa vopred objednáva osobne alebo na tel. č.: (02) 578 87 234.

Na prvé vyšetrenie je potrebné si priniesť zdravotnú dokumentáciu, výmenný lístok od praktického lekára, kartu poistenca a doterajšiu medikamentóznu liečbu.

 

Prosíme pacientov, aby si pred vstupom do ambulancie vypli mobilný telefón.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Dermatologická ambulancia III.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-234
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/