Nedeľa 23. jún 2024
Ambulancia praktického lekára

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov
UNsP Milosrdní Bratia, s.r.o.
Kožná ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-231
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/