Sobota 25. máj 2024
Praktický lekár I.

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov

 

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Ambulancia praktického lekára
Nám. SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: 02 57887-315
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/