Pondelok 28. november 2022
Diabetologická ambulancia

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov

Pacienti sa na vyšetrenie vopred objednávajú na tel. č. (02) 578 87 255 až po 13,00 hod.

 

Pred prvým vyšetrením si nezabudnite priniesť:

  • Všetky doterajšie výsledky vyšetrení s informáciami o Vašej chorobe
  • Výmenný lístok od odosielajúceho lekára

Pri každej kontrole si nezabudnite priniesť kartu - preukaz diabetika.

Na odbery sa dostavte nalačno, pokiaľ vám lekár neurčí inak.

Bežná dispenzárna kontrola, ak lekár neurčí inak, je obvyklá pravidelne v lehote 3 – 6 mesiacov.

UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Diabetologická ambulancia
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-255
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/