Nedeľa 23. jún 2024
Dermatologická ambulancia I.

Doplnkové informácie

  • Bezbariérový prístup
  • Príjem nových pacientov
  • Odbery 7,00 – 8,00 hod.
  • Ošetrenie tekutým dusíkom denne
  • Na kožné chirurgické zákroky sa vopred objednáva.
UNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o.
Dermatologická I.
Námestie SNP 10
814 65 Bratislava
Telefón: (02) 578 87-232
Vedúci: primár MUDr. Mária Hoffmeisterová

  

 

  

 

 

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNÍ BRATIA, S.R.O.

Námestie SNP 10 SK

814 65 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7111

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/