Nedeľa 23. jún 2024

Sviatok sv.Michala patrón provincie

V pondelok 29.09.2014 sa v Rajskej záhrade nemocnice pri príležitosti sviatku mena svätého Michala...

Zo slávnosti sviatku sv. Jána z Boha v Bratislave

Dňa 8. marca 2013 oslávili milosrdní bratia na Slovensku so svojimi spolupracovníkmi v bratislavskom Kostole Navštívenia Panny Márie...

Vianočný obed v Domove sv. Jána z Boha

Komunita Sv. Egídia a rehoľa Milosrdných bratov opäť spojili srdcia (pre) núdznych a ľudí bez domova ...

A opäť zavítal medzi nás Mikuláš!

Z mikulášskej slávnosti spolupracovníkov nemocnice Milosrdných bratov...

Stretnutie k téme pastorácie povolaní v reholi Milosrdných bratov

Bratislavský kláštor Milosrdných bratov na Slovensku navštívili 11. júna 2012 členovia komisie...

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha - Majetková správa rehole
Námestie SNP 11
81106 Bratislava
Telefón: +421 2 578 87 434

HOSPITÁLSKA REHOĽA SV. JÁNA Z BOHA

Milosrdní bratia

Námestie SNP 11

SK-811 06 Bratislava

Tel: 00421/(0)2/57 88 7777

Zobrazenie:
https://www.milosrdni.eu/