Saturday 25. June 2022

Ocenenie Francúzskej republiky pre profesora MUDr. Ota Masára CSc.

Dňa 10. júla 2012 si prevzal štátne vyznamenanie Rytiera Národného rádu za zásluhy lekár - profesor MUDr. Oto Masár CSc...

Milosrdní bratia a nepočujúci po rekonštrukcii pod „jednou strechou“ v nemocnici

Po rozsiahlej rekonštrukcii sa vo februári t. r. (2012) v Univerzitnej nemocnici s poliklinikou Milosrdných bratov v centre Bratislavy...

Z púte Milosrdných bratov do Krakova

V poradí už 8. púť Rádia Lumen do Krakova - do Sanktuária Božieho milosrdenstva...

Priority novej odbornej sekcie v oblasti zdravotníctva

Rozhovor s PhDr. Martou Gažiovou, námestníčkou riaditeľa bratislavskej nemocnice Milosrdných bratov pre ošetrovateľstvo- predsedníčkou novej sekcie...

Kňaz ThDr. Miloš Ondrejkovič vo večnosti

V pondelok 21. mája 2012 zomrel v Bratislave, zaopatrený sviatosťami, vo veku 88 rokov kňaz ThDr. Miloš Ondrejkovič...

Nová výzva pre našu sestru Katarínu

Nedávno bola za novú generálnu predstavenú Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa zvolená Slovenka – sestra Katarína Krištofová SDR...

Provinzialat
Barmherzige Brüder

Taborstraße 16
A-1020 Wien

Telefon: +43 1 21121-1100
Fax: +43 1 21121-1120
Display:
https://www.milosrdni.eu/